Standpunten

Zoeken

Bereikbaarheid

Overijssel moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent toegankelijk en hoogwaardig openbaar vervoer in de hele provincie. Maar daar houdt het niet op. De PvdA wil de de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen een extra impuls geven. Knelpunten en gevaarlijke situaties op de provinciale wegen lossen we op. We organiseren de infrastructuur zo dat verschillende manieren van vervoer naadloos op elkaar aansluiten, met slimme overstappunten waardoor het gebruik van duurzaam openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker wordt. Zo komen onze inwoners makkelijk en comfortabel op hun bestemming.

Lees verder

De ruimte om ons heen

Iedereen moet fijn kunnen wonen, werken en recreëren in onze steden, dorpen en op ons platteland. Samen maken we plannen waarbij inwoners en belanghebbenden een belangrijke stem krijgen.

Lees verder

Economie en arbeid

Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Daarom zetten we in op voldoende fatsoenlijk werk met een leefbaar loon en de erkenning van het belang van onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Lees verder

Energie

Onze afhankelijkheid van aardgas, kolen en aardolie is nog steeds enorm. Wij maken liever gebruik van duurzame energiebronnen in plaats van fossiele energie. De aardbevingen in Groningen en de oorlog in Oekraïne maken de noodzaak hiervan alleen nog maar groter. In de toekomst zal de vraag naar nieuwe energiebronnen verder toenemen. Wij zien wind, zon, aardwarmte en waterkracht als betekenisvolle duurzame energiebronnen.

Lees verder

Het bestuur en het geld

De samenleving staat niet stil. Ontwikkelingen onder andere op sociaal, economisch en technologisch gebied, veranderen de maatschappij en de rol die de overheid hierin speelt. Wij zien het als taak van de overheid om mee te bewegen in deze veranderingen door zichzelf open te stellen en helder en empathisch te communiceren.

Lees verder

Kunst, cultuur en sport

Wie houdt nou niet van de harmonie, lekker sporten, muziek maken of luisteren, een museum ‘pakken’ of een middagje straattheater? In Overijssel genieten jaarlijks honderdduizenden mensen van straattheater, musea, fanfares en beeldende kunst, concerten, festivals en zomerfeesten. Onze cultuur is van iedereen en voor iedereen.

Lees verder

Natuur en landschap

Wie denkt aan Overijssel, denkt aan rivieren die slingeren door een fijnmazig cultuurlandschap. Overijssel heeft schitterende natuur en een prachtig landschap. Het is een cliché, maar onze provincie is echt de Tuin van Nederland. Natuur, landschap en economie wisselen elkaar af. Dat is mooi, maar geeft soms ook spanning.

Lees verder

Samen leven

De provincie is van én voor de inwoner van Overijssel. Het welzijn en welvaren van de Overijsselaars staat voor ons op één. Iedereen heeft het recht gezien te worden, eerlijke kansen te krijgen en perspectief op vooruitgang te hebben. Daarom vinden we dat de provincie een stevige sociale agenda moet hebben.

Lees verder