Standpunten

Zoeken

Bereikbaar Overijssel

Bereikbaarheid in Overijssel begint met goede vervoersmogelijkheden over de hoofdassen: van Noord naar Zuid, van Oost naar West en van Noordwest-Overijssel naar Twente. De PvdA wil investeren in deze hoofdassen en zo de economische kerngebieden verbinden. In deze tijd is niet langer één vorm van vervoer heilig, maar hoort een verantwoorde mix van vervoersvormen2 zoals de (elektrische) fiets, de (elektrische) auto, het OV en de taxi.

Lees verder

Financiën

De provincie Overijssel beschikt over een flink kapitaal door de verkoop van haar belang in de energiemaatschappij Essent. Onder het mom van ‘goed rentmeesterschap’ heeft de provincie Overijssel in de afgelopen tijd vaak gebruik gemaakt van leningen en revolverende fondsen, allebei vrijwel zonder risico. Positief is dat via deze fondsen het geld opnieuw kan worden aangewend voor nieuwe doelen. Negatief is dat alleen initiatieven of doelen worden bediend met korte termijn terugverdienmogelijkheden.

Lees verder

Kunst, cultuur & sport; factoren van belang

Honderdduizenden inwoners en bezoekers van Overijssel genieten van cultuur en kunst. Er is een gevarieerd aanbod van volkscultuur, straattheater en festivals tot musea, concerten en beeldende kunst. Overijssel is een provincie met karakter! Het bewaren, versterken en vernieuwen van dat karakter gaat hand in hand met cultuurbeleid. Cultuur heeft naast een sociaal ook een belangrijk economisch belang. Door aantrekkende werking van evenementen die miljoenen euro’s per jaar opleveren door ‘cultuurtoerisme’.

Lees verder

Leven en werken in Overijssel

Goed leven en werken in Overijssel vereist een sterke regionale economie. Door werk ontplooien mensen zich en voorzien ze in hun levensonderhoud. Wij willen goed werk voor iedereen. Van laag tot hoog opgeleid. Van jong tot oud. Van ZZP’er tot werknemer.

Lees verder

Milieu, energie & klimaat

Overijssel is de tuin van Nederland. Daar zijn we trots op. Een prettige woon- en werkomgeving is van groot belang voor ons welzijn en voor onze welvaart. Een gezond milieu is essentieel voor de leefbaarheid van Overijssel. Dit staat daarom hoog in het vaandel bij de PvdA. Wij richten ons op de lange termijn en de toekomstige generaties en zetten daarvoor nu, op de korte termijn, de nodige stappen.

Lees verder

Natuur & landschap

De kroonjuwelen van Overijssel zijn de kwaliteit van ons landschap en onze natuur. Ons kleinschalige cultuurlandschap, de natuurgebieden en landgoederen dragen bij aan ons welzijn en maken Overijssel aantrekkelijk voor toeristen. Daarnaast heeft natuur een eigen, intrinsieke waarde. De PvdA koestert deze juwelen die ook veel waarde hebben voor toekomstige generaties.

Lees verder

Openbaar bestuur

De PvdA wil een proactieve provincie die werkt aan het welzijn van de Overijsselaars. Dat doen wij autonoom of in samenwerking met anderen. Onze medeoverheden, rijk, gemeenten en waterschappen zijn daarvoor belangrijk, net als talloze organisaties en bedrijven die bijdragen aan een mooi, robuust en dynamisch Overijssel. Met deze partners maken wij eenvoudige maar heldere afspraken.

Lees verder

Steden en dorpen

De steden spelen nu en in de toekomst een belangrijke rol in de economische ontwikkeling en aantrekkingskracht van Overijssel. In de stadscentra komen, meer dan op andere plekken, functies bij elkaar als werken, wonen, winkelen, ontmoeten, onderwijs en evenementen. Het is goed wonen in de plattelandsgemeenschappen van Overijssel en dat moet zo blijven. De sociale structuur speelt hierin een belangrijke rol. Basisvoorzieningen, zoals onderwijs en medische zorg, moeten bereikbaar blijven voor iedereen, fysiek of digitaal en via mobiele netwerken.

Lees verder