Standpunten

Zoeken

Bereikbaarheid

Heel Overijssel moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent toegankelijk en hoogwaardig openbaar vervoer in de hele provincie. We leggen fietspaden aan en lossen gevaarlijke situaties op. Zo komen onze inwoners makkelijk en comfortabel op hun bestemming.

Lees verder

De ruimte om ons heen

Samen maken we plannen waarbij inwoners en belanghebbenden een belangrijke stem krijgen.

Lees verder

Economie en Arbeid

Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Daarom zetten we in op voldoende fatsoenlijk werk met een leefbaar loon en de erkenning van het belang van onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Lees verder

Energie

De toekomst vraagt om nieuwe energiebronnen. Wij zien wind, zon, aardwarmte en waterkracht als duurzame energiebronnen. Daar zetten we vol op in, samen met de inwoners van onze provincie.

Lees verder

Het bestuur en het geld

De samenleving staat niet stil. Het is de taak van de overheid om mee te bewegen met deze veranderingen. Bijvoorbeeld door zichzelf open te stellen en helder en empathisch te communiceren.

Lees verder

Kunst, sport en streekcultuur

Kunst en sport zijn van groot belang voor Overijssel. Daarom investeert de PvdA daarin.

Lees verder

Milieu

Iedereen wil leven in een gezonde en veilige omgeving, met zuivere lucht, een schone bodem en helder water. De PvdA verkiest het welzijn en de gezondheid van velen boven de economische ontwikkelkansen van enkelen.

Lees verder

Natuur en landschap

Overijssel heeft schitterende natuur en een prachtig landschap. Natuur, landschap en economie wisselen elkaar af. Dat is mooi, maar geeft op sommige plekken ook spanning.

Lees verder

Samen leven

De provincie is er voor haar inwoners. Het welzijn en welbevinden van onze inwoners staat voor ons op één.

Lees verder

Stad en land

Iedereen moet fijn kunnen wonen, werken en recreëren in onze steden, dorpen en op ons platteland.

Lees verder