Standpunten

Zoeken

Bereikbaarheid

Heel Overijssel moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent toegankelijk en hoogwaardig openbaar vervoer in de hele provincie. Maar daar houdt het niet op. De PvdA geeft de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen een extra impuls. Knelpunten en gevaarlijke situaties op onze wegen lossen we op. We organiseren onze infrastructuur zo dat verschillende manieren van vervoer naadloos op elkaar aansluiten, met slimme overstappunten waardoor het gebruik van openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker wordt. Zo komen onze inwoners makkelijk en comfortabel op hun bestemming.

Lees verder

De ruimte om ons heen

Samen plannen maken Wij hebben veel ambities. We maken plannen op het gebied van ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Bij alle plannen die we maken geven we inwoners en belanghebbenden een belangrijke stem. In het allesomvattende plan voor Overijssel – de omgevingsvisie – wil de provincie de regels

Lees verder

Economie en Arbeid

Overijssel maken we met zijn allen. Wij vinden dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Daarom zetten we in op voldoende fatsoenlijk werk met een leefbaar loon en de erkenning van het belang van onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg. Onze economie is globaal en complex met veel verschillende spelers. De provincie Overijssel heeft hierin een bescheiden rol. Maar tegelijkertijd geldt: het is wel ónze provincie en we hebben wel degelijk invloed op de manier hoe we hier met zulke ontwikkelingen omgaan.

Lees verder

Energie

De toekomst vraagt om nieuwe energiebronnen. Wij zien wind, zon, aardwarmte en waterkracht als duurzame energiebronnen. In 2015 werd in Overijssel slechts 9% duurzame energie opgewekt. Dat moet veel meer, en daar zetten we vol op in. Dat doen we natuurlijk samen met de inwoners van onze provincie, zeker diegenen die nadelige gevolgen ondervinden. We zoeken samen naar de beste plekken en plannen voor deze duurzame energiebronnen.

Lees verder

Het bestuur en het geld

De samenleving staat niet stil. Ontwikkelingen onder andere op sociaal, economisch en technologisch gebied, veranderen de maatschappij en de rol die de overheid hierin speelt. Wij zien het als taak van de overheid om mee te bewegen in deze veranderingen door zichzelf open te stellen en helder en empathisch te communiceren.

Lees verder

Kunst, sport en streekcultuur

Iedereen houdt van kunst. Alle Nederlanders genieten van muziek, theater en film, op de radio, op TV of op internet. Meer dan de helft van onze bevolking fotografeert, zingt, schildert, danst, speelt toneel of schrijft verhalen en gedichten. Tachtig procent leest verhalen en romans. Een kwart van de Nederlanders is lid van een bibliotheek, en meer dan zestig procent van ons bezoekt drie keer of vaker per jaar een concert, museum, tentoonstelling of voorstelling. In Overijssel genieten jaarlijks honderdduizenden mensen van straattheater, musea, fanfares en beeldende kunst, concerten, festivals en zomerfeesten. Onze kunst is van iedereen en voor iedereen. Meer dan de helft van de Nederlanders doet wekelijks of vaker aan sport. Kinderen sporten zelfs nog meer. We kijken massaal naar wedstrijden op TV en we zijn trots op Overijsselse sporthelden die op internationaal topniveau presteren. Kunst en sport bevorderen de sociale samenhang door de waarden van onze identiteit te versterken en verbeelden. Ze stimuleren onze cultuur en onze economie. Maar vooral: mensen genieten van sport en kunst. Plekken die veel aandacht besteden aan kunst en sport zijn aantrekkelijker dan plekken waar minder te beleven valt. De publieke taak van de overheid in het stimuleren van kunst, sport en cultuur is in deze tijd meer dan ooit van belang. Brede toegang tot media en kunst zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling van de democratie. Sporten en bewegen is enorm belangrijk voor onze volksgezondheid. Het houdt het lichaam soepel, voert stress af en maakt mensen sterker en fitter. Nederlanders zitten gemiddeld vaker dan andere EU-burgers. Daarom is het belangrijk dat in Overijssel sport breed toegankelijk blijft, en dat we beweging stimuleren. Kortom, kunst en sport zijn op veel vlakken van groot belang voor Overijssel. Daarom investeert de PvdA daarin.

Lees verder

Milieu

Iedereen wil leven in een gezonde en veilige omgeving, met zuivere lucht, een schone bodem en helder water. Daarnaast bedreigen nieuwe, vaak onzichtbare, ontwikkelingen de kwaliteit van ons milieu, zoals trilling, straling en dierziekten die overdraagbaar zijn op mensen. De PvdA verkiest het welzijn en de gezondheid van velen boven de economische ontwikkelkansen van enkelen.

Lees verder

Natuur en landschap

Wie denkt aan Overijssel, denkt aan rivieren die slingeren door een fijnmazig cultuurlandschap. Overijssel heeft schitterende natuur en een prachtig landschap. Het is een cliché, maar onze provincie is echt de Tuin van Nederland. Natuur, landschap en economie wisselen elkaar af. Dat is mooi, maar geeft op sommige plekken ook spanning.

Lees verder

Samen leven

De provincie is er voor haar inwoners. Het welzijn en welbevinden van onze inwoners staat voor ons op één. Iedereen heeft er recht op gezien te worden, eerlijke kansen te krijgen en perspectief op vooruitgang te hebben. Daarom vinden we dat de provincie een stevige sociale agenda moet hebben, veel meer dan nu het geval is.

Lees verder

Stad en land

Iedereen moet fijn kunnen wonen, werken en recreëren in onze steden, dorpen en op ons platteland. De provincie moet de leefbaarheid van Overijssel ondersteunen, bijvoorbeeld door in te zetten op bereikbare voorzieningen, het bevorderen van de taalvaardigheid en het ondersteunen van vrijwilligers.

Lees verder