Financiën

De provincie Overijssel beschikt over een flink kapitaal door de verkoop van haar belang in de energiemaatschappij Essent. Onder het mom van ‘goed rentmeesterschap’ heeft de provincie Overijssel in de afgelopen tijd vaak gebruik gemaakt van leningen en revolverende fondsen, allebei vrijwel zonder risico. Positief is dat via deze fondsen het geld opnieuw kan worden aangewend voor nieuwe doelen. Negatief is dat alleen initiatieven of doelen worden bediend met korte termijn terugverdienmogelijkheden.

Meer waardevolle inzet van middelen
• Inzetten van het kapitaal van de provincie Overijssel voor de Overijsselse burger door investeringen die de hoogste maatschappelijke meerwaarde opleveren.
• Ontwikkelen van nieuwe financiële ‘instrumenten’ en gebruiken, zoals microkredieten voor startende ondernemers, en daarvoor aansluiten bij bestaande uitvoeringsorganisaties.
• Bezegelen van simpele en duidelijke prestatieafspraken van de samenwerking tussen de provincie en haar partners.
• Open zijn over bestedingen van provinciaal geld, het waarom en het resultaat daarvan. Dit betekent dat de financiële verslaglegging actueel en bij voorkeur ‘real-time’ is.
• Beschikbaar stellen van structurele gelden voor goed beheer en onderhoud, want de provincie beheert veel infrastructuur als wegen en bruggen.

De provincie Overijssel beschikt over een flink kapitaal door de verkoop van haar belang in de energiemaatschappij Essent. Onder het mom van ‘goed rentmeesterschap’ heeft de provincie Overijssel in de afgelopen tijd vaak gebruik gemaakt van leningen en revolverende fondsen, allebei vrijwel zonder risico. Positief is dat via deze fondsen het geld opnieuw kan worden aangewend voor nieuwe doelen. Negatief is dat alleen initiatieven of doelen worden bediend met korte termijn terugverdienmogelijkheden. Als het aan de PvdA ligt zet de provincie haar geld in op alle waardevolle kansen voor de toekomst, ook als deze pas op langere termijn financieel rendement garanderen. De huidige economische toestand rechtvaardigt een meer risicovolle inzet van middelen. We werken dan ook niet alleen met revolverende fondsen, ook verstrekken wij bijvoorbeeld risicodragend startkapitaal voor nieuwe startende ondernemers, en innovatieve producten/diensten.