Ben jij ons nieuwe PvdA-Statenlid?

Door Maarten ter Schegget op 14 juni 2022

Op 15 maart 2023 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Wil jij namens de PvdA de Overijsselse bevolking vertegenwoordigen in de provinciale staten? Wil je je inzetten voor een eerlijk en sociaal Overijssel? Kan je goed contact houden met provinciegenoten en weet jij wat er speelt in de samenleving? Dan nodigen we je van harte uit om je te kandideren voor de PvdA-fractie in de provinciale staten!

Meld je aan voor 15 augustus!
Voor de kandidatenlijst van de PvdA Overijssel zoeken we maatschappelijk betrokken vrouwen en mannen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van onze provincie. We zijn op zoek naar een divers samengesteld team, qua achtergrond, ervaring, opleidingsniveau, leeftijd, et cetera, met als belangrijke overeenkomst: je draagt de sociaaldemocratie een warm hart toe!

Herken jij je in het profiel?
Om de lijst te kunnen samenstellen zijn profielschetsen opgesteld van lid provinciale staten fractie, de fractievoorzitter, de lijsttrekker en de gedeputeerde. Die schetsen tref je hier (PDF).

De kandidaatstellingscommissie is er zich van bewust dat niemand aan alle voorwaarden kan voldoen; sommige eigenschappen zijn nu eenmaal beter ontwikkeld dan andere. Bovendien kan je groeien in je statenwerk. Bij de samenstelling van de conceptlijst houdt de commissie ook rekening met de kwaliteiten van het team in zijn geheel.

Procedure
De kandidaatstellingscommissie zal op basis van een zorgvuldige sollicitatieprocedure een concept-lijst opstellen.

  1. De eerste stap in deze procedure is je kandidaatstellen voor een plek op de kandidatenlijst door een motivatiebrief (indien gewenst mag dit ook in de vorm van een kort filmpje, gesproken bericht of andere digitale vorm van maximaal 3 minuten) en een curriculum vitae (cv) op te sturen naar [email protected]. Je motivatie en cv moeten voor 15 augustus 2022 ingezonden zijn.
  2. Na ontvangst van je kandidaatstelling, ontvang je een ontvangstbevestiging van de secretaris met daarin tevens de interne bereidheidsverklaring, de erecode en een verzoek tot aanvragen van een VOG. Deze dien je te ondertekenen en per retour aan te leveren bij secretaris voor 1 september 2022.
  3. Tot slot ontvang je een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met de kandidaatstellingscommissie. Houdt er vast rekening mee dat dit gesprek zeer waarschijnlijk plaatsvindt op zaterdag 3 september (in Hengelo) of zaterdag 10 september (in Zwolle).
  4. Indien nodig geacht door de commissie kun je uitgenodigd worden voor een 2e Deze zal plaatsvinden op 17 of 24 september.

In deze gesprekken komen onderwerpen zoals motivatie, visie en integriteit aan de orde. Na de gesprekken stelt de kandidaatstellingscommissie een conceptlijst op. De conceptlijst gaat als advies naar het gewestelijk bestuur en uiteindelijk wordt de kandidatenlijst vastgesteld op 29 oktober door de leden in een gewestelijke vergadering. Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

Wil je de commissie wijzen op geschikte kandidaten, dan kan dat. Stuur een bericht naar [email protected].

Wil je eerst meer informatie?
Je hebt misschien vragen of je twijfelt of het statenlidmaatschap geschikt voor je is. Dat is begrijpelijk. Mocht je voorafgaand aan je kandidaatstelling, meer informatie willen ontvangen ofwel een gesprek met een ervaringsdeskundige voeren? Dat kan en dit kun je tevens kenbaar maken door een mailtje te sturen naar [email protected].

Welke documenten stuur je voor 15 augustus in?

  • Motivatie
  • Curriculum vitae (cv)
Maarten ter Schegget

Maarten ter Schegget

Ik ben Maarten ter Schegget, Ik ben een geboren en getogen Zwollenaar en daar woon ik ook nog steeds, in de mooie wijk de Wipstrik. Momenteel ben ik werkzaam als leidinggevende bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. Als actief lid van de PvdA draag ik graag mijn steentje bij aan een mooiere samenleving. Een samenleving

Meer over Maarten ter Schegget