De stap

Door Bert Otten op 15 juni 2022

Met tal van partijgenoten uit Overijssel waren we afgelopen zaterdag bij het partijcongres in Nieuwegein. Het was wederom een gezellig en vooral enerverend congres dat nagenoeg geheel gedomineerd werd door de vraag: maken we de stap naar samenwerking met GroenLinks? In de weken voor het congres puilden de opiniepagina’s uit over de linkse samenwerking en iedere zichzelf respecterende columnist had zijn mening klaar. Nu was het woord aan de leden. We zijn allen het erover eens dat linkse samenwerking noodzakelijk is om onze idealen voor een ander, eerlijker Nederland en Europa te realiseren. Echter we verschillen van mening over hoe intens en breed de linkse samenwerking moet zijn. Zaterdag is zowel door de leden van GroenLinks als van de PvdA in ruime meerderheid gekozen voor een belangrijke stap: we gaan na de provinciale verkiezingen volgend jaar de fracties in de Eerste Kamer van GroenLinks en de PvdA samenvoegen. Een historische stap, maar geen onomkeerbare stap naar een fusie. Los van de vraag of een fusie om inhoudelijke, organisatorische en electorale redenen wenselijk is, is voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking met GroenLinks nu eerst een gedegen proces noodzakelijk waarbij ledenbetrokkenheid van onderop cruciaal is. We praten nog te veel over elkaar in plaats met elkaar over samenwerking. Van belang is dat het partijbestuur zo’n proces goed faciliteert volgens het principe: inhoud boven vorm.

Naast de vele besluiten zijn congressen goed voor verbondenheid, ontmoeting en zeker voor inspiratie. Er waren weer prachtige toespraken. Ontroerend was de afscheidstoespraak van Lodewijk Asscher met een krachtig pleidooi voor bestaanszekerheid: “Je moet in weelde leven om bestaanszekerheid ouderwets te vinden”, aldus Lodewijk. Bekijk zijn toespraak op www.pvda.nl . We gaan hem missen.

Ondertussen zijn in alle Overijsselse gemeenten onze raadsfracties met veel enthousiasme gestart. Hoewel de collegeonderhandelingen nog niet overal afgerond zijn, doen we in Overijssel in veel meer colleges mee dan vier jaar geleden. We nemen ook in deze moeilijke tijden verantwoordelijkheid en maken het verschil voor onze inwoners. Onze wethouders zijn stuk voor stuk aanpakkers gedreven door sociaaldemocratische idealen. Gefeliciteerd allen en veel succes en plezier de komende vier jaar!

Het gewestelijk bestuur is in volle voorbereiding op de waterschapsverkiezingen en de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. In de afgelopen jaren hebben we een duidelijk een stempel kunnen drukken op het provinciale beleid. We kunnen trots zijn op datgene wat gerealiseerd is. De komende provinciale verkiezingen zullen o.a.  door de stikstofproblematiek en de energietransitie een nieuwe dynamiek gaan krijgen. Wij staan voor een sterk, sociaal en groen Overijssel.  Inmiddels is de programmacommissie aan de slag met het organiseren van tal van activiteiten voor het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Op 3 september houden we weer het Club Oost Festival in Deventer dat mede teken staat van ons komende verkiezingsprogramma met discussies, workshops en natuurlijk muziek. Komt allen!

Naast het werken aan een aansprekend verkiezingsprogramma, zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de nieuwe PvdA Statenfractie. Wil je je namens de PvdA inzetten voor een eerlijk, sociaal en groen Overijssel? Meld je dan aan voor 15 augustus bij [email protected] maar wellicht  heb je nog vragen over het Statenlidmaatschap, neem dan gerust contact met ons op.

Met de inspiratie van het congres en uit al onze afdelingen gaan we naar ik hoop een mooie zomer tegemoet. We zien elkaar met nieuwe energie op 3 september op ons Club Oost Festival in Deventer. Tot dan!

Bert Otten

Bert Otten

Bert Otten (1963) woont in Hengelo en is geboren in Zwollerkerspel. Hij werkt als senior-adviseur bij Radar Advies te Amsterdam en is als fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting waar hij zich vooral bezighoudt met arbeidsvraagstukken. In zijn vrije tijd speelt Bert gitaar, leest hij graag, voetbalt hij af en toe en kun je

Meer over Bert Otten