Door Tijs de Bree op 31 oktober 2016

PvdA laakt gebrekkige kennisgeving over advies kwaliteitsteam TBT

“Traag en gebrekkig.” Met die termen hekelt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree de informatievoorziening rond het eindadvies van het kwaliteitsteam over Technology Base Twente (TBT). Ondanks herhaalde verzoeken aan Gedeputeerde Staten is het advies van het team nog steeds niet met provinciale staten gedeeld. Dit terwijl het al weken op het bureau van de gedeputeerde ligt en inmiddels zelfs al in de media circuleert.

“Er is grote behoefte aan snelle en accurate informatievoorziening over TBT,” zegt De Bree. “In plaats daarvan moeten de staten weken wachten op essentiële stukken om vervolgens in de krant lezen wat erin staat. Bizar en onbevattelijk.” De PvdA vraagt gedeputeerde Van Hijum schriftelijk om opheldering over de gang van zaken.

Kwaliteitsteam

Begin 2015 heeft de provincie Overijssel een kwaliteitsteam ingesteld voor de ontwikkeling van Technology Base Twente. Het team richt zich op de vraag hoe een hightech bedrijvenpark is in te passen op het voormalig vliegveld Twente zonder afbreuk te doen aan het omliggende gebied. Een eindadvies daarover is aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Op 12 oktober werd een PvdA-motie die de gedeputeerde opdraagt de aanbevelingen van het kwaliteitsteam te verwerken in de verdere ontwikkeling van het luchthaventerrein nog met 37 tegen zeven stemmen aangenomen. Het college van gedeputeerden gaf toen aan eerst een ‘bestuurlijke bijsluiter’ te willen schrijven voor een ‘juiste duiding’ van het eindadvies. “Inmiddels zijn we weken verder en hebben we van Gedeputeerde Staten taal noch teken gehoord,” stelt De Bree.

Opheldering

De PvdA eist nu tekst en uitleg. “Ik wil van de gedeputeerde weten waarom hij ervoor heeft gekozen het eindadvies van het kwaliteitsteam niet te betrekken bij de besluitvorming over de gebiedsvisie Technology Base Twente,” zegt De Bree. “Waarom is het eindrapport niet met ons gedeeld en wanneer krijgen we nu eindelijk een reactie op dat rapport van Gedeputeerde Staten? Het is de hoogste tijd dat we hier duidelijkheid over krijgen.”

Enschede

Als uitvloeisel van de onduidelijkheid over het advies van het kwaliteitsteam heeft de gemeenteraad van Enschede besloten het besluit over de structuurvisie op Technology Base Twente uit te stellen. De raad wil eerst kennisnemen van het eindadvies van het kwaliteitsteam.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree