Miljoenen extra voor cultuur en ov in Overijsselse aanpak coronacrisis

Door Annemieke Wissink op 19 juni 2020

Overijssel neemt extra maatregelen voor de aanpak van de coronacrisis. Op korte termijn treft de provincie noodmaatregelen voor het openbaar vervoer en de culturele sector. Daarnaast worden ondernemers en instellingen geholpen om deze lastige periode door te komen door te werken aan digitalisering en andere slimme oplossingen.

Fractievoorzitter Annemieke Wissink: “Wij zijn enorm blij met de extra inzet van de provincie. Onze cultuur en ons openbaar vervoer verbinden mensen, elk op hun eigen manier. Het is belangrijk daar extra oog voor te hebben en er extra in te investeren, nu in deze tijd van afstand houden maar juist ook voor straks, zodat we samen sterk uit de crisis komen.”

Noodmaatregelen culturele sector en openbaar vervoer

Voor cultuur en het openbaar vervoer stelt Overijssel voor om 3,4 miljoen euro extra uit de spaarpotjes van de provincie te halen. De culturele infrastructuur in Overijssel is van groot belang en is hard geraakt de afgelopen maanden. Zeker tot eind dit jaar heeft de sector nog fors nadeel door alle maatregelen in het kader van de 1,5 meter afstand.

Ook het openbaar vervoer is hard getroffen door de coronacrisis. De dienstregeling was de afgelopen periode voor de helft geschrapt met daarbij een heel laag aantal reizigers. Vanaf juni rijdt het openbaar vervoer weer op volle kracht, maar ligt het percentage reizigers nog steeds laag. Voor de provincie is de inschatting dat alleen al in 2020 zo’n 11 miljoen aan reizigersopbrengsten uit het openbaar worden misgelopen. Dit bedrag kan de komende jaren nog oplopen. De provincie overlegt met het rijk over financiële compensatie. 

Overbrugging naar herstel

Daarbovenop stelt de provincie voor om nog eens 3,3 miljoen euro beschikbaar voor verschillende overbruggingsmaatregelen. De maatregelen moeten ondernemers en instellingen helpen om de komende periode, waarin de 1,5 meter leidend is, door te komen. Voor de vrijetijdssector betekent dit bijvoorbeeld het digitaliseren van routes en meten van drukte. Op het gebied van mobiliteit stimuleert de provincie inwoners om meer gebruik te maken van fiets en taxi’s of deelauto’s. Vanuit de verschillende ‘taskforces’ op het gebied van cultuur en (vrijetijds)economie zullen de komende tijd nog meer voorstellen volgen, daarvoor is een flexibel budget van € 2 miljoen beschikbaar.

Op woensdag 1 juli vergaderen Provinciale Staten over het voorstel. In het najaar komt het college met een voorstel voor maatregelen die gericht zijn op het herstel.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink