Door Anneke Beukers op 25 mei 2016

Meer geld voor cultuur

Meer geld voor Overijssels cultureel erfgoed en voor cultuurhistorie. Daarvoor pleit de PvdA vandaag bij de behandeling van de Cultuurnota Overijssel 2017. Cultuur moet bovendien in alle facetten van het provinciaal beleid naar voren komen. “Overijssel is er bijvoorbeeld niet wars van veel geld te investeren in wegen,” zegt PvdA-Statenlid Anneke Beukers. “Het zou mooi zijn om bij de aanleg van bijvoorbeeld straatverlichting niet meteen voor de goedkoopste optie te kiezen maar een opdracht mee te nemen voor beginnende kunstenaars. Dan kan ook meteen de verbinding met de Overijsselse maakindustrie gemaakt worden. Zo worden werk en cultuur nog meer verbonden.”

Streektaal

Daarnaast kan én moet Overijssel meer doen ter ondersteuning van de streektalen in de provincie. Een goede uitwerking van de cultuurnota is voor instellingen op het gebied van streektaal als Twentse Welle, de IJsselacademie, Athenaeumbibliotheek Deventer en Historisch Centrum Overijssel cruciaal. “Cultuur is identiteit, niet alleen voor de elite maar voor iedereen,” vindt Beukers. “Streektaal is onlosmakelijk verbonden aan de Overijsselse cultuur, het is voor velen van ons echt onze moedertaal. Daar moet je als provincie niet op beknibbelen.” De PvdA zou daarom graag zien dat bezuinigingen uit de vorige collegeperiode worden teruggedraaid.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers