Vicevoorzitter

Anneke Beukers

Mijn naam is Anneke Beukers. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lid geworden van de PvdA. Eerst actief in de afdeling Vriezenveen, daarna in Twenterand en daar kun je me nog steeds vinden.

In 2011 trad ik toe tot de Staten van Overijssel en met heel veel plezier heb ik deze eervolle opdracht vervuld. Thans maak ik deel uit van het bestuur van het gewest Overijssel.

Ik wil bijdragen aan de opmars van de PvdA als brede volkspartij. De sociaaldemocratie is hard nodig als tegenkracht van het alsmaar oprukkend rechts liberalisme. Solidariteit, spreiding kennis, geld en macht blijft een streven van mij en gelukkig van heel veel PvdA’ers. Daarnaast is onze leefomgeving in gevaar en dreigen juist de lagere inkomens daarvan onevenredig de dupe te worden. Als PvdA is het onze plicht om te zorgen dat niet alleen geld en grond regeert, maar dat we oog hebben voor onze aarde en die is van iedereen.

Kortom besturen zonder afstand, samen met de lokale afdelingen en in contact met onze leden en kiezers.