Provinciale steun voor acht professionele culturele instellingen in Kampen, Zwolle en Twente

Door Annemieke Wissink op 25 januari 2023

Het publiek kan de komende twee jaar weer extra genieten van kunst en cultuur in Overijssel. Acht professionele culturele instellingen in Kampen, Zwolle en Twente krijgen provinciale ondersteuning bij het maken en uitvoeren van nieuwe producties. Met de ‘Productieregeling cultuur in Overijssel’ versterkt en stimuleert de provincie de culturele instellingen. Dit zorgt voor een levendig cultureel aanbod in Overijssel voor jong en oud.

 

Vuur en Vlam Produkties in Kampen:

Maakt de dansvoorstelling ‘Zeezucht’ voor kinderen over de plasticsoep en de multidisciplinaire voorstelling (met dans als uitgangspunt) ‘Inanna’ over het vrouw-zijn.

Theaterfirma LINEA REKTA in Zwolle:

Maakt een voorstellingen met jongeren en voor (jong)volwassenen ‘CTRL_ALT_privacy’ over onze digitale privacy. In de voorstelling ‘Waterschapsheuvel’ gaat het over moed en leiderschap.

De Makkers in Zwolle:

Doen in het project SAM SAM sociaal artistiek onderzoek naar de vraag ‘Hoe leven we vandaag de dag met elkaar samen?’ en verbeelden dit in twee voorstellingen.

Het Nederlands Bachconsort in Zwolle:

Komen met twee muziekproducties ‘Thuis in elke tijd’, waarin vrouwelijke componisten uit de tijd van de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1919 centraal staan en ‘Hanzestroom’, met reisverhalen van een koopman uit de Hanzetijd.

Firma Weijland in Zwolle:

Maakt twee multidisciplinaire voorstellingen met als (werk)titels ‘Verdrietige verhalen uit een middelgrote stad’ en ‘De Gebarenvrouw’.

Beeldend kunstenaar Sibyl Heijnen in Almelo:

Gaat in het project ‘zien, horen, voelen’ op zoek naar de ziel van de Bergkerk in Deventer en brengt dit in de producties ‘De kerk luistert’ en ‘De kerk zingt’ tot uiting.

Theater Producties Twente in Enschede:

Komt met twee muziektheaterproducties. In ‘Jatti’ gaat het over de waargebeurde moord in 1971 in het Hengelose jeugdcentrum ‘Fashion’. In ‘De Harmonie’ gaat het over het verenigingsleven van het harmonieorkest.

Het Stift International Music Festival in Weerselo:

Onder de noemer ‘Stift Unbound’ maken zij twee multidisciplinare producties. ‘Messiah rapped’ is een vertaling van het beroemde oratorium van Händel in het Twents, waaraan een rapper en een band worden toegevoegd. ‘Noyes Fludde’ is een opera die speciaal voor kinderen is geschreven en die nu wordt vertaald in het Nederlands en een eigentijdse bewerking krijgt.

Artistieke en zakelijke kwaliteit

Een adviescommissie beoordeelde de ingediende aanvragen van professionele makers voor ten minste twee professionele producties op artistieke en zakelijke kwaliteit, impact op publiek, samenwerking met andere relevante partijen, bijdrage aan pluriformiteit van het aanbod en realistische presentatievorm. De makers krijgen de gelegenheid om tot eind 2024 hun plannen uit te voeren.

Ondersteuning voor kunst en cultuur

Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de begroting 2022 via een motie extra geld beschikbaar gesteld voor een nieuwe productieregeling. Dit bedrag van 240.000 euro heeft het college van Gedeputeerde Staten aangevuld met een bedrag van 160.000 euro uit de bestaande cultuurbegroting. Daardoor was in totaal 400.000 euro beschikbaar. Per aanvraag werd een subsidie van maximaal 50.000 euro verstrekt.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink