Extra provinciaal geld voor voedselbanken en verenigingen in energienood

Door Annemieke Wissink op 16 december 2022

Inflatie en stijgende kosten zorgen ervoor dat veel verenigingen in financiële problemen komen. Buurthuizen, lokale museums en sportclubs die eerder hun begroting net rond kregen, kunnen nu opeens de energierekening niet meer betalen. Veel bestuurders zitten met hun handen in het haar. De kosten stijgen, maar ze kunnen de prijzen niet verhogen. Veel van hun leden en bezoekers hebben het financieel te moeilijk om een prijsverhoging op te brengen. Maatschappelijke instellingen en verenigingen dreigen daardoor deze winter kopje onder te gaan. Dit terwijl deze organisaties juist van groot belang zijn voor de gezondheid, het welzijn en geluk van onze inwoners. Op bijvoorbeeld sportverenigingen leren kinderen bewegen en samenwerken, ontmoeten mensen elkaar en zijn veel vrijwilligers actief. Mohammed Mohandis deed in de Tweede Kamer al een voorstel voor een noodfonds voor amateursportverenigingen, je kan deze oproep ondersteunen door de petitie ‘Red de sportclub bij jou in de buurt’ te tekenen.

In Overijssel helpen we onze verenigingen en voedselbanken in deze moeilijke tijd. Afgelopen Statenvergadering hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met een bijdrage voor voedselbanken en maatschappelijke organisaties in zwaar weer, zoals buurthuizen, sport- en culturele verenigingen.

Allereerst maakt de provincie anderhalf miljoen euro vrij voor inwoners en verenigingen die het moeilijk hebben door stijgende energieprijzen. Dat bedrag komt boven op de vijf miljoen die de provincie eerder al uittrok om de energierekening van inwoners, verenigingen en bedrijven omlaag te brengen. Als PvdA zijn we erg blij dat we op korte termijn extra geld hebben kunnen vrijmaken om onze verenigingen te helpen. Eerdere regelingen van de provincie waren, heel begrijpelijk, vooral gericht op isolatie en energiebesparing om hiermee op langere termijn de kosten te drukken en tegelijk bij te dragen aan verduurzaming. Maar op veel plekken is de nood nu heel hoog en urgent, terwijl het voor veel verenigingen praktisch of financieel niet haalbaar is om snel energiebesparende maatregelen door te voeren.

Daarnaast zien we een grote stijging van het aantal inwoners dat bij de voedselbank aanklopt. Met een bijdrage van een half miljoen euro aan de Overijsselse voedselbanken willen we hen ondersteunen in hun gigantische opgave om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Deze twee voorstellen zijn onderdeel van een totaalpakket van dertien plannen waarmee in totaal bijna acht miljoen euro is gemoeid. Vanaf september hebben de partijen OCL, CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PVV, SP, D66, SGP, FMO, Partij voor de Dieren, de groep Brommer en de PvdA, onder begeleiding van Frederik Tattersall en mijzelf, de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een gezamenlijk actiepakket voor Overijssel.

Het totale plan bevat onder andere extra investeringen in erfgoed, vrijwilligersondersteuning, landschapselementen, woningbouw en fiets- en wandelroutes. Ik ben erg trots op dit mooie resultaat waarin we hebben laten zien dat door samen te werken met elkaar waardevolle plannen kunnen ontwikkelen die Overijssel op veel gebieden mooier en sterker maken. Het actiepakket werd tijdens de behandeling van de begroting unaniem aangenomen.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink