Zorg voor onze schaapskuddes!

Door Sander Slots op 11 maart 2021

In mijn vorige column schreef ik al dat we overdag massaal de natuur bezoeken, maar ik ben ongetwijfeld niet de enige die ook meer televisie is gaan kijken. Vanwege de verkiezingen, en vanwege de coronacrisis, is er voor de liefhebber voldoende aanbod aan opiniërende programma’s. Toch wijk ik vaker dan vroeger uit naar documentaires en (populair)wetenschappelijke programma’s. Luisteren naar kunstenaars, wetenschappers of iemand die de versnellingsbak van een oldtimer eerst helemaal uit elkaar en daarna weer in elkaar zet (zonder onderdelen over te houden of kwijt te raken). De kunde en de liefde voor het vak vind ik zeker in deze tijden erg inspirerend.

Ik ben natuurlijk niet tegen programma’s over politiek, zeker niet, maar de politiek kan in zijn eentje nooit alle maatschappelijke uitdagingen aangaan, laat staan oplossen. Voor bijvoorbeeld het bestrijden en het oplossen van de coronacrisis heb ik mijn hoop toch vooral gevestigd op wetenschappers en het zorgpersoneel. De grote aandacht voor deze mensen is wat mij betreft dan ook volledig terecht. Deskundigheid en vakmanschap vereisen immers constante aandacht en onderhoud, want als het verdwenen is komt het niet gemakkelijk meer terug.

Voor één van mijn portefeuilles ben ik inmiddels ook aangelopen tegen een dreigend verlies van dit vakmanschap. We hebben in Overijssel een aantal gescheperde schaapskuddes (dus onder begeleiding van een herder, in plaats van achter een omheining). Een beroep dat van oudsher hoort bij de zandgronden in onze provincie en het is niet voor te stellen hoe onze provincie er uit zou hebben gezien zonder schapen. De realiteit is dat deze kuddes op dit moment voor een groot deel afhankelijk zijn van provinciale subsidies, al zeg ik liever dat ze door de overheid betaald worden voor geleverde diensten, vergelijkbaar met wegenbouwers of ICT-leveranciers.

Op dit moment loopt een aantal subsidieregelingen af, waardoor het voortbestaan van deze kuddes onder druk staat. En dan dreigt niet het alleen het verdwijnen van het vak, maar ook van de zeldzame dierrassen waar deze kuddes uit bestaan. Deze schapen haal je nu eenmaal niet bij de dierenwinkel om de hoek! Bovendien verliezen we ook een belangrijk beheerinstrument, nodig voor het halen van onze natuurdoelstellingen. Een gescheperde schaapskudde zorgt voor een ander resultaat dan een ingeschaarde kudde, en een ander resultaat dan maaien, plaggen of branden.

In 2017 hebben we de gescheperde schaapskuddes al eens moeten redden. Het is hoog tijd voor een structurele aanpak. De komende maanden ga ik mij dan ook volledig inzetten om hiervoor een goede oplossing te zoeken. Wordt vervolgd!

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots. Ik woon in Deurningen en ga namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken. Beroeps- en studiematig ben ik veel

Meer over Sander Slots