Werk, wonen en welzijn: onze inzet voor de provinciale begroting 2021

Door Annemieke Wissink op 12 november 2020

Dit is de bijdrage van onze fractievoorzitter Annemieke Wissink bij de behandeling van de provinciale begroting voor 2021. De begroting zelf lezen? Klik hier (PDF).

De PvdA Overijssel maakt zich grote zorgen over 3 w’s. En dan bedoel ik niet Wouter, Wopke, Wiebes en het monopolyspel met fondsen en miljoenen. Nee, ik ga het niet hebben over de ingewikkelde Haagse realiteit. Ik wil het hebben over de werkelijkheid waar veel Nederlanders, veel Overijsselaars momenteel in leven. Zij voelen zich onzeker over hun werk, welzijn en wonen.

Wonen

Er is woningnood in Nederland. Er gaat iets grondig mis, mensen met een heel gewoon salaris kunnen geen betaalbaar huis vinden. We zijn dan ook erg blij dat het kabinet haar plannen, onder druk van de PvdA en GroenLinks, heeft aangepast. Hierdoor wordt de huurstijging begrensd, kunnen singles sociale huurwoningen blijven huren en wordt er meer geïnvesteerd in leefbare wijken. We zijn benieuwd, ziet GS kansen om deze extra investeringen naar Overijssel te halen en de leefbaarheid in de onze steden te verbeteren?

Welzijn

Corona heeft grote gevolgen voor ons welzijn. Steeds meer mensen voelen zich eenzaam en ongelukkig. De mens is een sociaal dier. We zijn van nature niet individualistisch, maar we hebben behoefte aan elkaar. We willen luisteren en gehoord worden. We hebben er behoefte aan om gezien en om aangeraakt te worden. Corona maakt dit moeilijk en juist daarom raakt het ons zo hard.

Organisaties die ons samenbrengen, zoals buurthuizen, sportclubs en bibliotheken, hebben het moeilijk. De PvdA wil dat we zuinig omgaan met deze organisaties en hebben hiervoor aandacht gevraagd bij de perspectiefnota. We zijn blij dat we dat terug zien in het coronasteunpakket B, we missen het echter in de plannen voor de herstel- en transitiefase. Gedeputeerde de Witte heeft toegezegd om de inventarisatie naar de corona-uitdagingen voor culturele instellingen, instellingen gericht op sport en beweging, en vrijwilligersorganisaties, waaronder voedselbanken, snel uit te gaan voeren. Voorzitter, kunnen we erop rekenen dat de uitkomsten hiervan zullen worden verwerkt in een regeling in het kader van het coronafonds, exact zoals de oproep van onze aangenomen motie luidt?

Werk

De coronacrisis zet de zekerheid van werk en inkomen op de tocht. Juist daar waar de behoefte aan zekerheid en bescherming het grootste is, lijkt dit het snelste te verdwijnen. PvdA Overijssel maakt zich grote zorgen over de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zoals jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. We willen hier één groep uitlichten, namelijk jongeren op MBO-niveau. Dit is een groep die het sowieso moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Er is een relatief grote uitval in het onderwijs en bij een economische crisis zijn zij degene die als eerste weer op straat staan. Door de coronacrisis zijn veel lessen zijn moeilijk uit te voeren in de 1,5-meter-samenleving en er is een nijpend tekort aan stageplekken. Wij vrezen dat veel studenten, in het bijzonder MBO’ers  zonder startkwalificatie het onderwijs zullen verlaten of er niet in zullen slagen om na het behalen van een diploma een eerste baan te bemachtigen. Hierdoor dreigt een complete generatie de aansluiting op de arbeidsmarkt verliezen. Tegelijkertijd horen we de noodkreten vanuit bijvoorbeeld de zorg over personeelstekorten.

Deelt GS onze zorgen over de kwetsbare groepen? Wat doet GS om deze extra te steunen in deze moeilijke tijd en ziet GS kansen om hiermee tegelijkertijd tegemoet te komen aan de grote personeelsvraag in enkele sectoren?

PvdA Overijssel is enthousiast over deze begroting en de manier waarop GS omgaat met de corona-crisis. Wij wensen GS veel succes met de uitvoering.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink