Door Hans Nooter op 8 april 2017

Wachtkamer

Deze bijdrage is geschreven voor Koppelinks, het blad van de PvdA Steenwijkerland.

De opening van luchthaven Lelystad in het voorjaar van 2019 houdt sinds begin dit jaar de gemoederen in onze provincie flink bezig. Gevraagd en ongevraagd verkondigen bezorgde burgers en een aantal politici dat ons een doemscenario wacht zodra Lelystad Airport in gebruik wordt genomen als overloop van Schiphol. Vliegtuigen zullen zeer laag overkomen en er zal dientengevolge sprake zijn van grote geluidoverlast – zeker zes keer per uur – in Zwolle, Kampen, het Vechtdal, Salland, op de Lemelerberg en in de Weerribben. Ook wordt gevreesd dat zogenaamde ‘wachtkamers’ boven de omgeving van Steenwijkerland en Salland veelvuldig gebruikt moeten worden. Op weg naar Lelystad is immers voorzien dat bij drukte en onvoorziene weersomstandigheden vliegtuigen in een ‘wachtkamer’ boven deze (natuur-) gebieden rondjes moeten cirkelen. Actiegroep Hoog Overijssel is om deze redenen een petitieactie gestart en achter haar protest hebben zich naast burgers ook verschillende politici geschaard.

De vraag is of de zorg en wellicht ook aangewakkerde angst terecht is. Vraag is ook waarom deze geluiden pas zo laat naar buiten komen. De besluitvorming over de aanleg van luchthaven Lelystad en de vliegroutes is immers al meerdere jaren geleden gepasseerd.

Op verzoek van Provinciale Staten is onlangs een informatiesessie belegd waarin de Gedeputeerde en Luchtverkeersleiding Nederland vragen hebben beantwoord over de veronderstelde overlast. Naar voren is gebracht dat voor wat betreft de vliegroutes geldt dat deze boven het oude land, Overijssel, een minimale hoogte hebben van 6000 voet (1829 meter). Landende vluchten zullen vanaf het gebied ten noorden van Zwolle, over Wilsum en Kampen vanaf die hoogte dalen richting Lelystad. Hiermee zijn Gelderland en Overijssel in 2014 akkoord gegaan en dat ligt ook vast. Dit is ook de reden geweest om als provincie Overijssel geen zienswijze in te dienen tegen het besluit. De wachtkamers zijn ook toegelicht. Deze zijn inderdaad geprojecteerd boven genoemde gebieden. Verwacht wordt dat deze heel beperkt worden gebruikt. Bij het veel grotere vliegveld Eindhoven is dit bijvoorbeeld maar gemiddeld eens per kwartaal. Voor Lelystad geldt dat in 2023 mogelijk sprake is van 10.000 vliegbewegingen met een doorgroei naar 25.000 in 2035 en 43.000 in 2040.

Het belangrijkste nieuws wat mij betreft is dat rond 2020 Schiphol aan haar maximum van 500.000 bewegingen zit en dat er dan een noodzaak ontstaat voor een herziening van het luchtruim boven heel Nederland. Dit betekent eveneens aanpassingen rond Lelystad. Het lijkt me beter vooral daar de blik naar te richten dan voor de korte termijn doemscenario’s te schetsen.

In een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Sharon Dijksma een en ander bevestigd en aangegeven dat de regio betrokken moet worden bij de toekomstige herindeling. Precies dat laatste is waar het mis is gegaan. Overijsselse gemeenten en burgers zijn namelijk eerder niet betrokken geweest bij de uitwerking van de vliegroutes in de ‘Alderstafel’ en ook niet actief geïnformeerd. Dit moet dus veel beter en dat helpt ook om een reëel beeld te krijgen van plannen. Dat het drukker wordt in het luchtruim boven onze regio is duidelijk en we zullen dat ook gaan ervaren. Vanuit de Statenfractie zullen we waar nodig vragen blijven stellen en de plannen voor herindeling van het luchtruim actief op de agenda houden. We hebben lang genoeg in de wachtkamer gezeten.

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter