Door Annemieke Wissink op 9 december 2016

Snel meer zicht op gezondheidsrisico’s lelieteelt

De regering moet snel maatregelen nemen om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten van de lelieteelt. Dat vinden Provinciale Staten van Overijssel. In 2014 beloofde het kabinet een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een uitslag is er nog steeds niet. “Hoog tijd om daar verandering in te brengen,” vindt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. Op initiatief van PvdA, GroenLinks, SP en de PvdD dringt de provincie in Den Haag aan op snel resultaat.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan risico’s hebben voor de volksgezondheid en voor de natuur. In 2005 zijn er bij de Vecht bijna 200 beschermde amfibieën overleden door een incident bij een veld met lelies. De gezondheidsraad waarschuwt voor gaten in de toelatingsprocedures voor bestrijdingsmiddelen, waardoor omwonenden en met name kinderen gevaar kunnen lopen.

“De lelieteelt gebruikt veel bestrijdingsmiddelen,” zegt Wissink. “Meer dan zeven keer meer dan aardappelteelt bijvoorbeeld, en tien keer zoveel als bij het verbouwen van mais. Lelieteelt vindt in Overijssel plaats naast natuurgebieden, woonhuizen en scholen. Elke dag dat we niet weten wat de risico’s zijn, is er één te veel. We kunnen niet nog jaren op de uitkomsten blijven wachten, het is essentieel dat er snel duidelijkheid komt.”

Totdat de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen goed in kaart zijn gebracht, roept de provincie agrariërs met percelen dichtbij woonhuizen of kwetsbare natuur op om terughoudend om te gaan met bestrijdingsmiddelen.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink