Door Tijs de Bree op 16 juni 2017

PvdA wil uitstel besluit over opslag waterstofgas in Twentse bodem

“Er mag geen gas de Twentse bodem in zonder dat eerst gemeentes worden gehoord.” Dat zegt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree. De PvdA wil dat een provinciaal voorstel om de Twentse bodem aan te wijzen als ‘zoekgebied’ voor ondergrondse opslag van waterstofgas of perslucht wordt uitgesteld. “De provincie gaat te snel. Bij besluiten die voor generaties gevolgen kunnen hebben mogen we niet over één nacht ijs gaan.”

Enschede weet van niets

Het provinciale voorstel ‘gebruik diepe ondergrond’ staat op de agenda van de Statenvergadering van woensdag 21 juni. Overijssel wil zoutlagen tussen Hengelo, Dinkelland en Enschede aanwijzen als locatie waar perslucht en waterstof kan worden opgeslagen. Maar de gemeente Enschede weet van niets. Pas op 2 juni werd Enschede op de hoogte gesteld van het voornemen van Gedeputeerde Staten. De gemeente heeft geen tijd gehad om zich in te lezen of om bezwaar te maken tegen het voorstel.

Wereld op z’n kop

De gemeenteraad van Enschede vraagt voldoende tijd om zorgvuldig over het voorstel na te denken en desnoods bezwaar te maken. De PvdA Overijssel steunt die wens. “Voordat we een zorgvuldig besluit kunnen nemen moeten we éérst luisteren naar de mensen die het aangaat,” zegt De Bree. “We staan als Provinciale Staten op onze achterste benen als het rijk en de NAM besluiten afvalwater in de Twentse bodem te spuiten zonder ons te vragen hoe wij Overijsselaars daarover denken. Nu lijkt het op z’n minst alsof wij onze eigen gemeentes op dezelfde manier behandelen. Dat is de wereld op z’n kop.”

De PvdA heeft een verzoek ingediend om besluitvorming over de diepe ondergrond uit te stellen totdat de betrokken gemeentes tijd hebben gehad zich uit te spreken.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree