PvdA wil Overijsselse NS-loketten openhouden

Door Hans Nooter op 26 januari 2021

De stationsloketten van Hengelo, Deventer en Zwolle moeten openblijven. Dat wil de PvdA Overijssel. De partij verzet zich tegen het voornemen van NS om de fysieke loketten te sluiten. Statenlid Hans Nooter dient woensdag een motie in die steun krijg van in ieder geval D66, GroenLinks, SP, VVD, CDA, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, de SGP, de PVV en Mooi Overijssel. Het voorstel kan daarmee rekenen op een ruime meerderheid in Provinciale Staten.

Update 27-01-2021: Onze motie is met unanieme stemmen aangenomen door Provinciale Staten.

“Bij fatsoenlijk openbaar vervoer hoort fatsoenlijke dienstverlening. Lang niet iedereen kan zich redden met apps of digitale servicezuilen. Denk aan ouderen, toeristen, laaggeletterden of mensen met een fysieke beperking. De trein moet voor iedereen bruikbaar en aantrekkelijk blijven. Daarvoor is het belangrijk dat op grote stations een loket openblijft waar je persoonlijk geholpen wordt met je vraag of probleem.”

NS wil het aantal stations met loketten terugbrengen van 36 naar 11. Volgens de vervoerder wordt er minder gebruik gemaakt van de fysieke balie. In Overijssel zou alleen in Enschede het loket openblijven. “Erg ongewenst,” vindt Nooter. “Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland. In Deventer en Hengelo stoppen internationale treinen. Hengelo is zelfs een grensstation. Daar moet je als reiziger gewoon bij een loket terechtkunnen.”

Verzet

Eerder uitten NS-medewerkers al hun zorgen over de sluiting in een brief aan het Zwolse stadsbestuur. Een PvdA-motie die het college van B&W oproept om bij de NS-directie te pleiten voor behoud van het loket werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Zwolle.

Ook de Hengelose PvdA-fractie heeft kritische vragen gesteld over het sluiten van het NS-loket in de stad. Nooter: “Als het aan mij ligt trekt het provinciebestuur samen op met Deventer, Hengelo en Zwolle, en maken we ons samen sterk voor het behoud van de stationsbalies in onze provincie.”

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter