Door Annemieke Wissink op 11 augustus 2015

PvdA ernstig bezorgd over bijen en weidevogels

Het gaat ontzettend slecht met de bijen en weidevogels in Nederland. 18 procent van alle Nederlandse bijen heeft de winter niet overleefd, ongeveer het dubbele van vorig jaar. De meeste weidevogels gaan ook hard achteruit. Sinds de jaren ’90 is de gruttostand gehalveerd en het aantal scholeksters en veldleeuweriken is met 60% afgenomen. De PvdA-fractie in Overijssel is enorm geschrokken door deze nieuwe cijfers en vraagt snelle actie van de provincie om deze achteruitgang te stoppen.

“Als we in dit tempo doorgaan zijn er snel bijna geen bijen en weidevogels meer te vinden in Overijssel, snelle actie is hier absoluut noodzakelijk,” stelt Annemieke Wissink, woordvoerder namens de Overijsselse sociaaldemocraten. In andere provincies wordt al actie ondernomen. In Brabant hebben Provinciale Staten bijvoorbeeld unaniem gevraagd om een reddingsplan voor de bij. De PvdA vraagt aan het college om ook het initiatief te nemen voor zo’n bijenreddingsplan.

Wissink: “Momenteel sterven er al regelmatig diersoorten uit in Overijssel, zoals recent de vogels grauwe gors en de ortolaan. Als we niet uitkijken zijn snel hierna de patrijs en de veldleeuwerik aan de beurt. We hebben nu snel effectieve maatregelen nodig om te voorkomen dat nog meer bedreigde dieren uitsterven. We kunnen ons geen experimenten meer veroorloven.”

De PvdA vraagt het college om snel duidelijk te maken hoe bedreigde dieren in Overijssel beschermd gaan worden. “Daarnaast willen wij graag een biodiversiteitsgraadmeter laten uitvoeren. Dan weten we beter hoe onze ecosystemen en de populaties van de beschermde dieren er aan toe zijn” aldus Wissink.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink