PvdA bezorgd over granulietstortingen in Overijssel

Door Peter Hermans op 7 oktober 2020

Wordt ook in Overijssel granuliet gestort? En zo ja, waar? Op die vragen wil de PvdA antwoord van de provincie.

Granuliet is een restproduct van de verwerking van graniet, bijvoorbeeld in de asfaltindustrie. Omdat de industrie ervan af moet wordt het granuliet gestort, onder meer in een diepe plas in Gelderland. Verschillende deskundigen zeggen echter dat er op termijn giftige stoffen vanuit het granuliet in het water terecht kunnen komen. Dat is het angstbeeld voor omwonenden en de gemeente. Het programma Zembla heeft twee afleveringen over de stortingen gemaakt. Uit voorzorg zijn de stortingen begin oktober voorlopig stil gelegd.

“Ook wij hebben serieuze zorgen over de milieueffecten van het storten van verontreinigde materialen,” zegt PvdA-Statenlid Peter Hermans. “En de Zembla-uitzendingen geven op z’n zachtst gezegd geen fraai beeld van de manier waarop het rijk met die zorgen omgaat. Ambtenaren worden onder druk gezet, handhavers wordt het werk onmogelijk gemaakt en er worden fouten gemaakt in de risicoberekeningen. Al met al erg zorgwekkend. We hebben hier in Overijssel immers ook diepe zandwinplassen. Dat doet bij mij de vraag opkomen: wordt hier ook granuliet, of andere stoffen, gestort? Dat wil ik graag zo snel mogelijk van de provincie weten. Voor Overijssel is dit niet nieuw. In het verleden is er veel commotie geweest over de stort van verontreinigde grond in een zandwinplas nabij Deventer.

De provincie Gelderland wil af van de stort van granuliet in de zandwinplassen. Met een overgrote meerderheid stemden de statenleden voor nieuw beleid waarbij de provincie in principe geen stort meer van bodemvreemd materiaal accepteert. Hermans: “Het lijkt het mij niet gek om ook in Overijssel zo’n stap te nemen. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden ons provinciebestuur ziet om storting van milieugevaarlijke stoffen te voorkomen.”

Schriftelijke vragen granulietstortingen

Peter Hermans

Peter Hermans

Eerlijk Sociaal Overijssel, zo heet ons verkiezingsprogramma. Dit programma, de naam én de inhoud, zijn mij uit het hart gegrepen. Als volksvertegenwoordiger wil ik zorgen voor een duurzaam goede thuisbasis voor alle Overijsselaars. Dit betekent goed werk, goede woningen en een goede leefomgeving, waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld. Niet voor niets heb ik in

Meer over Peter Hermans