Duurzaam beheer van provinciale pachtgronden

Door Sander Slots op 21 september 2020

Overijssel gaat provinciale pachtgrond duurzamer beheren. De provincie heeft landbouwgrond in bezit, voor langere of kortere termijn. Deze verpachten we aan boeren die hierop voedsel produceren. Tijdens de behandeling van de jaarrekening heb ik met succes een motie ingediend voor duurzaam beheer van deze Overijsselse pachtgrond. De PvdA zet zich in voor het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen op provinciale grond. Zolang de langetermijngevolgen van bijvoorbeeld glyfosaat onduidelijk zijn kunnen we als provincie beter aan de veilige kant blijven, nietwaar?

Onze fractie heeft al eerder geprobeerd Overijsselse grond glyfosaatvrij te krijgen. In het verleden kregen we daarbij altijd nul op het rekest, maar een uitspraak eerder dit jaar van de Centrale Grondkamer maakt duidelijk dat eigenaren van pachtgrond beperkingen mogen stellen aan de gebruiksmogelijkheden van die grond. Voor ons een goede aanleiding om dit onderwerp nogmaals aan de orde te brengen.

Na wat overleg en afstemming heb ik, samen met fractiegenoot Peter Hermans, de motie wat breder ingestoken en het college van GS opgeroepen werk te maken van een duurzaam beheer van onze pachtgronden. Duurzaam bodembeheer behelst meer dan het zoveel mogelijk terugdringen van chemische gewasbeschermingsmiddelen, het ziet ook op de mate en wijze van bemesten en grondbewerking, het vergroten en benutten van het waterbergend vermogen van de grond en ook op de duur van pachtcontracten.

In het werkveld bemerk ik steeds meer aandacht voor het zorgvuldig omgaan met de (landbouw)bodem. Het enthousiasme dat ik bij veel boeren bemerk over hun zoektocht naar methodes, werktuigen en machines die de bodem zoveel mogelijk met rust laten, het rijke bodemleven dat ze inmiddels hebben gecreƫerd en welk positief effect dat heeft op hun bedrijfsvoering vind ik erg inspirerend. Laten we daarbij ook niet vergeten dat dit ook enorm positieve effecten heeft op de biodiversiteit. Weide- en akkervogels hebben bodemleven nodig om in leven te blijven. In feite sluit dit ook naadloos aan bij de huidige discussies over kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Dit zijn in mijn beleving nu nog vooral containerbegrippen die zo snel mogelijk in de praktijk gebracht moeten kunnen worden. Zodat landbouwers daar ook mee aan de slag kunnen.

Op dit moment is het voor veel landbouwers een onzekere zoektocht. Met de huidige financiƫle en maatschappelijke onzekerheid is het begrijpelijk vast te houden aan zekerheden en niet al te veel te experimenteren. Als provincie hebben we andere doelstellingen en van daaruit is het goed dat waar individuele landbouwers het liever nog even aanzien, wij wel de stap naar voren gaan zetten.

Motie – Zorgvuldige omgang pachtgronden V1_3 (PvdA e_a)

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots. Ik woon in Deurningen en ga namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken. Beroeps- en studiematig ben ik veel

Meer over Sander Slots