Nummer 2, Statenlid

Peter Hermans

Peter Hermans

Over Peter Hermans

Eerlijk Sociaal Overijssel, zo heet ons verkiezingsprogramma. Dit programma, de naam én de inhoud, zijn mij uit het hart gegrepen. Als volksvertegenwoordiger wil ik zorgen voor een duurzaam goede thuisbasis voor alle Overijsselaars. Dit betekent goed werk, goede woningen en een goede leefomgeving, waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld. Niet voor niets heb ik in de jaren ’80 milieuhygiëne gestudeerd en sindsdien mijn kennis ingezet voor duurzame watervoorziening wereldwijd. Iedere keer als ik thuiskom uit een ontwikkelingsland, besef ik hoe belangrijk het is om onze verworvenheden te koesteren en te beschermen. Zodat we ook in de toekomst zeker zijn van een Eerlijk Sociaal Overijssel.