Overijssel investeert 8,5 miljoen in de fiets

Door Hans Nooter op 4 juni 2020

Overijssel investeert de komende jaren €8,5 miljoen in fietspaden en fietsveiligheid. Met het geld leggen we snelle fietsroutes aan tussen kernen en steden. Ook wordt opnieuw een stuk van de fietssnelweg F35 gerealiseerd. Zo verbeteren we de fietsinfrastructuur in onze provincie.

“Nederland is een fietsland, en Overijssel is daarop geen uitzondering,” zegt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Fietsen is gezond, goedkoop en gemakkelijk. Investeren in fietsen en fietspaden draagt bij aan bereikbaarheid, gezondheid, toerisme, recreatie, leefbaarheid en onze klimaatdoelen. We zijn daarom erg blij dat de provincie flink investeert in de fiets.”

Fietssnelweg F35
Eén onderdeel van het investeringsvoorstel is de fietsroute Nijverdal – Zwolle. Dit is een onderdeel van de fietssnelweg F35: de snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van Nijverdal naar de Duitse grens. Samen met de Twentse gemeente en Rijkswaterstaat werkt de provincie aan dit snelle fietspad.

Nooter: “deze fietsroute mag je wel zien als de ruggengraat van het snelle provinciale fietsnetwerk. Mooi dus om te zien dat deze route een prominente plek krijgt in provinciaal beleid. Ik heb de provincie gevraagd snel samen met gemeenten aan de slag te gaan om samen deze fietsverbinding te realiseren. Samen op de pedalen, zo komen we snel vooruit.”

Meest fietsvriendelijk

In aanloop naar de verkiezingen van 2019 constateerde de Fietsersbond dat de PvdA “van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Overijssel op papier de beste plannen [heeft] voor de fiets.” “De PvdA wil een substantiële verhoging van het fietsbudget en wil een investeringsprogramma dat samen met alle andere wegbeheerders wordt opgesteld,” schreef de Bond.

De fiets heeft een prominente plek gekregen in het coalitieakkoord, waarvan het gisteren aangenomen Investeringsvoorstel Fiets een belangrijke uitwerking is.

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter