Door Anneke Beukers op 24 februari 2014

Nieuwe natuur in Deldenerbroek dankzij de PvdA

In het buurtschap Deldenerbroek wordt 77 hectare grond ingericht als nieuwe natuur. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten besloten. De uitbreiding is mogelijk gemaakt door amendement op de begroting ingediend door PvdA-Statenlid Anneke Beukers. “Een mooi succes!” vindt Beukers. “Een goed voorbeeld van langdurige inspanning van de uitvoeringscommissie,, waarbij het herstel van de robuuste verbinding steeds het uitgangspunt is geweest”.

“De partners zijn unaniem van mening dat het budget van 4,5 miljoen, dat dank zij het amendement Beukers beschikbaar is, aangewend moet worden voor de realisatie van nieuwe natuur in Deldenerbroek,” aldus Gedeputeerde Hester Maij. “Er is groot draagvlak voor bij alle lokale partijen, het is snel te realiseren en het is van groot belang dat daar nieuwe natuur wordt gerealiseerd.”

Volgens de PvdA is het met het project gepaarde budget goed besteed geld dat snel – voor 2015 – tot werking kan worden gebracht.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers