Door Annemieke Wissink op 9 september 2015

Nieuwe koers nodig voor Overijssels ganzenbeleid

Het is tijd dat Overijssel haar rigide ganzenbeleid bijstelt en opnieuw om tafel gaat met boeren en natuurorganisaties.

In 2014 voerde de provincie een nieuw faunabeheerplan in. Daarin werd de winterrust voor trekganzen afgeschaft, en werd het mogelijk om het hele jaar door op alle ganzensoorten te schieten. Het was een eenzijdig en volgens de PvdA onwenselijk besluit. Steun vanuit de natuurbeherende organisaties ontbrak vanaf dag één. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en Landschap Overijssel noemden de provinciale plannen onacceptabel.

Grote aantallen ganzen veroorzaken maatschappelijke schade en daar moet wat aan gebeuren. Daarover zijn de meeste partijen het wel eens. Maar door het eenzijdige en onnodig polariserende beleid van de provincie liep de samenwerking met de natuurorganisaties – broodnodig voor effectief beleid – op de klippen.

Onenigheid en juridische procedures waren het resultaat. De rechtbank Overijssel heeft inmiddels strepen gezet door grote delen van het beheerplan. Vogelbescherming Nederland eist een dwangsom voor de jacht op ganzen in of nabij Natura 2000 gebieden, en de Raad van State toonde zich deze week uitermate kritisch over de Overijsselse beheerplannen. Door het gesteggel zijn er in Overijssel deze zomer vrijwel geen preventieve maatregelen genomen om schade door ganzen binnen de perken te brengen.

De PvdA vindt dat overlast door ganzen het beste bestreden kan worden door samenwerking tussen alle betrokken partijen. Een zorgvuldige combinatie van preventie, winterrust en in het uiterste geval ook afschot is volgens het meest effectieve, optimale en diervriendelijke antwoord op de ganzenproblematiek.

Onze oproep aan Gedeputeerde Staten is dan ook: zet een nieuwe koers in, ga om tafel met de maatschappelijke partners en maak zorgvuldig en uitvoerbaar beleid.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink