Door Anneke Beukers op 30 september 2013

Landbouw en natuur

Op zaterdag 21 september 2013 vond in Zwolle de door het CLB georganiseerde thema bijeenkomst Landbouw en Natuur plaats.

De bijeenkomst werd druk bezocht, vooral natuurlijk door de mensen uit het noorden en oosten, maar ook uit de andere provincies waren er vertegenwoordigers. Gemeenteraadsleden, waterschapsbestuurders, Statenleden, drie Tweede Kamerleden en natuurlijk onze eigen staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij opende de bijeenkomst met een inspirerende inleiding waarin ze de aanwezigen meenam in een “rondje langs de velden” van haar beleidsterrein.

Hét aandachtspunt voor de komende tijd is de verduurzaming van de sector. Nederland is een grote speler met veel kennis op Agro-gebied, en willen we die toppositie behouden dan moet de slag naar verduurzaming gemaakt worden: biologische gewasbestrijding, gewasbescherming, ecologisch beheer, enzovoort.

Een ander aandachtspunt is dat de scheidslijn tussen natuurbeleid en landbouw moet en zal vervagen. Het gaat niet om het één of het ander, maar om robuuste verbindingen tussen de twee. Uitgangspunt is welke natuur beschermd wordt en vervolgens welk type bedrijf daarbij in de buurt past en mogelijk is. Er komt een jonge generatie boeren aan die op een andere manier in het leven staan en de verbinding tussen economie en ecologie als vanzelfsprekend leggen. De PvdA heeft nog iets te verdienen in deze nieuwe agrarische wereld, legde de staatssecretaris uit. Ook wij moeten onze vooroordelen opnieuw tegen het licht durven te houden.

600.000 hectare valt onder agrarisch natuurbeheer. Het is de bedoeling dat dit oppervlak naar de provincies gaat. Het is de bedoeling dat dit in samenhang met waterbeheer, maar ook met collectieven kan gaan plaatsvinden. Dat biedt veel kansen.

Het is duidelijk, de nieuwe staatssecretaris is al erg goed ingelezen en weet enthousiast haar thema’s onder de aandacht te brengen.

In kleinere groepen worden diverse thema’s nog eens nader besproken, hetgeen tot inspiratie leidde, maar ook tot het leggen van nieuwe verbindingen met collega’s. In vele opzichten een boeiende en leerzame ochtend.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Mijn naam is Anneke Beukers. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lid geworden van de PvdA. Eerst actief in de afdeling Vriezenveen, daarna in Twenterand en daar kun je me nog steeds vinden. In 2011 trad ik toe tot de Staten van Overijssel en met heel veel plezier heb ik deze eervolle opdracht

Meer over Anneke Beukers