Hoe gaat het met onze egels?

Door Sander Slots op 23 augustus 2019

Foto door Alexas_Fotos op Pixabay

Hoe gaat het met de egel in Overijssel? Op die vraag wil de PvdA graag antwoord. Volgens berichten in de media is de Nederlandse egelstand in de laatste decennia meer dan gehalveerd. We willen daarom graag weten hoe het gaat met egels in onze provincie, en wat we kunnen doen om de egel te helpen.

We hebben ook wel ideeën over hoe we dat zouden kunnen doen. De provincie is bijvoorbeeld beheerder van honderden kilometers provinciale wegen. We zouden maatregelen kunnen nemen om die wegen ‘egelveilig’ te maken.

Egelsnelweg

Daarnaast zouden we egelsnelwegen kunnen aanleggen. Dat zijn egelvriendelijke manieren van tuinieren, waarbij in tuinen doorgangen worden gecreëerd. Zou wordt het leefgebied van de egel vergroot. De PvdA wil van de provincie weten of zij het initiatief van Egelwerkgroep Nederland wil ondersteunen door Overijsselaars te bewegen hun tuin egelvriendelijker te maken.

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots, ik ben 38 jaar oud en woon in Deurningen. Ik ga graag namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken.

Meer over Sander Slots