Door Annemieke Wissink op 13 april 2017

Geen snelle redding vogels en landschap

Kater: onze voorstellen voor bescherming van boerenlandvogels en landschapselementen zijn gisteren verworpen. De coalitie van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 stemde tegen beide voorstellen.

Vogels

Sinds 1960 zijn meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels verdwenen op het Nederlandse platteland. Met bijna alle soorten gaat het slecht, met een aantal heel slecht. De populatie van de patrijs en ringmus is met 93% afgenomen, de zomertortel met 92% en de grutto met 86%.

De PvdA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van deze soorten. Daarom dienden we samen met GroenLinks, SP en 50 plus een motie in. De motie riep op om op korte termijn samen met boeren en natuurbeschermers te doen wat nu gedaan kan worden. Los van het traject van de ontwikkeling van de natuurvisie. Het is vijf voor twaalf voor deze dieren, onmiddellijke actie is, in onze, ogen noodzakelijk.

Den Haag

Ondertussen is in de Tweede Kamer de uitvoering van een motie om tot een nationaal plan weidevogels controversieel verklaard. Dat betekent dat het onderwerp niet meer aan de orde komt totdat er een nieuw kabinet is. De motie was van PvdA en GroenLinks, maar wordt nu ondanks de urgentie door de VVD in de ijskast gezet.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

In Hof van Twente woont Annemieke Wissink samen met haar gezin. Het landelijke gebied en de schoonheid en het belang daarvan gaat haar zeer aan het hart. Ze was betrokken bij beleidsadvisering op het gebied van plattelandsontwikkeling, landbouw, natuur en milieu. Over die onderwerpen praatte ze tot maart 2014 mee in de raad van Hof van Twente,

Meer over Annemieke Wissink