Door Annemieke Wissink op 4 november 2015

ChristenUnie en PvdA willen aanpak verslechterende natuur Overijssel

Het gaat steeds slechter met de natuur op het platteland en in natuurgebieden. Dat blijkt uit het ‘Living Planet Report’ van het Wereld Natuur Fonds over de natuur in Nederland. De Statenfracties van PvdA en ChristenUnie willen binnen Overijssel aan die verslechtering een halt toeroepen.

Het WNF constateert onder meer dat het aantal dieren op het platteland en in aangrenzende open natuurgebieden sinds 1990 is gehalveerd. De vogelstand in agrarisch gebied nam in de tijd sinds 1960 zelfs met tweederde af. Vlinders, vogels en reptielen verdwijnen en de natuur begint overal in Nederland steeds meer op elkaar te lijken.

Teloorgang van natuur

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid is de provincie verantwoordelijk voor de natuur binnen haar grenzen. ChristenUnie en PvdA vragen Gedeputeerde Staten om een inventarisatie van de acties en instrumenten die de provincie de laatste jaren heeft ingezet om de teloorgang tegen te gaan, en tot welke resultaten die hebben geleid.

“Volgens WNF-directeur Johan van de Gronden kunnen de schadelijke effecten van de landbouw op de natuur alleen worden weggenomen door een fundamentele keuze te maken voor duurzame landbouw,”zegt ChristenUnie-Statenlid Martha van Abbbema. “Wij zijn benieuwd of Gedeputeerde Staten die mening delen, en wat dat betekent voor Overijssel.”

“Dat de natuur in Nederland er beroerd voorstaat is nauwelijks nog nieuws,” vult Annemieke Wissink van de PvdA aan. “Wij willen concreet weten hoe beroerd de situatie in Overijssel is, wat de provincie op dit moment doet om onze biodiversiteit te versterken en hoe het in de toekomst nog beter kan.”

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink