CDA en PvdA vragen verkenning treinverbinding Zwolle naar Parijs en Londen

Door Hans Nooter op 25 mei 2020

Met de hogesnelheidstrein vanuit Zwolle naar Parijs of Londen lijkt een utopie, maar het kan volgens fractievoorzitter Jan Nabers van CDA Zwolle weleens realiteit worden. Hij bedacht het omdat de treinen van Thalys en Eurostar in plaats van te ‘overnachten’ in Amsterdam dat ook wel in Zwolle kunnen doen. Waardoor het mogelijk wordt om ’s morgens vroeg met de trein via Amsterdam en Brussel naar Parijs of Londen te reizen. Een aantrekkelijk alternatief voor auto en vliegtuig.

Inmiddels is duidelijk dat de Nederlandse Spoorwegen er positief tegenover staat. Er zijn evenwel meer partijen bij betrokken, zoals de gemeente Zwolle, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en natuurlijk Thalys en Eurostar.

De Statenleden Bart van Moorsel (CDA) en Hans Nooter (PvdA) zien voor de provincie een verkennende rol weggelegd. Zij vragen Gedeputeerde Staten om met alle betrokken partijen in gesprek te gaan en ook te bezien of de drie noordelijke provincies het idee voor internationaal treinen vanuit Zwolle willen ondersteunen.

Van Moorsel en Nooter stellen de volgende vragen aan GS:

  1. Bent u het met PvdA en CDA eens dat met een verbetering van internationale treinverbindingen het vliegverkeer binnen Europa kan worden teruggedrongen?
  2. Vindt u het een reële gedachte om de bestaande internationale treinverbinding van Amsterdam naar Londen en Parijs door te trekken tot aan Zwolle?
  3. Bent u bereid samen met de gemeente Zwolle, het ministerie van I&W, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail deze uitbreiding van de dienstregeling van Thalys en Eurostar, te beginnen met de overnachtende treinen in Amsterdam, nader te verkennen?
  4. Ziet u mogelijkheden om voor dit plan steun te verwerven bij de noordelijke provincies, zodat hierin gezamenlijk kan worden opgetrokken?
  5. Bent u bereid bij een volgend bestuurlijk overleg met de minister van I&W de mogelijkheid van het uitbreiden van de dienstregeling met een internationale treinverbinding van Zwolle naar Loden en/of Parijs te agenderen?
Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter