Door Annemieke Wissink op 30 juni 2016

Beheerplan natuurgebied Engbertsdijksvenen vastgesteld

Staatssecretaris Van Dam heeft het beheerplan van Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen vastgesteld. De definitieve vaststelling is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 juni. De vaststelling is een belangrijke stap voorwaarts in een lang en zorgvuldig proces dat al jaren loopt.

“Er is nu helderheid. Dat is, na de grote onrust, hard nodig in het gebied.” zegt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. “Nu is de provincie aan zet om het beheerplan uit te werken en kunnen we vooruitkijken naar de uitvoering. Het is van groot belang voor het gebied dat de maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd.”

Er is jarenlang door het rijk, de provincie en de partners in het gebied gewerkt aan dit beheerplan, dat de natuurdoelen voor het gebied beschrijft. Daarnaast maakt het definitief duidelijk welke maatregelen er de komende tijd in het natuurgebied en de directe omgeving moeten worden genomen om deze doelen te halen.

Engbertsdijksvenen

De Engbertsdijksvenen zijn een uniek overblijfsel van het enorme veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland bedekte. Het natuurgebied is een ongeveer 1000 hectare grote aaneenschakeling van heide, veengebieden en vennen. Het is één van de weinige plekken in Nederland waar nog actief hoogveen te vinden is, en is mede daarom door Europa aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Nederland telt 161 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. Het Overijsselse gebied Engbertsdijksvenen is er hier één van.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink