Nummer 4

Stienus Melis

Stienus Melis

Over Stienus Melis

Ik ben Stienus Melis. Ik ben 50 jaar oud, werk als Technisch Manager aan grote bouwprojecten, en ben getrouwd met Amke Vrielink.

Met ons gezin woon ik in het buitengebied tussen Dalfsen en Hoonhorst.  Hiervoor kom ik uit een vergelijkbare gemeente uit Oost-Groningen.

De Partij van de Arbeid is altijd een rode draad geweest in mijn leven. Opgegroeid in een gezin met een vader die voor de PvdA raadslid en wethouder is geweest en met een opa die daarvoor eveneens raadslid en wethouder is geweest voor de PvdA. Politieke onderwerpen en sociaaldemocratie werden altijd binnen het gezin besproken, sterker nog maakte deel uit van het gezin. Vanuit deze achtergrond ben ik zelf betrokken geraakt bij de PvdA en sinds 1995 actief lid van de Partij van de Arbeid.

Vanaf 2006 tot en met 2020 (meer dan 14 jaar) ben ik gemeenteraadslid en fractievoorzitter geweest in de gemeente Bellingwedde en na een herindeling in de gemeente Westerwolde. Vanaf 2022 ben ik actief als raadcommissielid voor de gemeente Dalfsen en voorzitter van de lokale PvdA afdeling Dalfsen. Met deze ervaring wil ik mij nu graag inzetten voor alle inwoners van de provincie Overijssel.

Mijn ideaal is een sociale samenleving waarin iedereen mee kan doen en een fatsoenlijke bestaanszekerheid heeft, ook in onze dorpen en streken in het Vechtdal, Salland, Twente en de Kop van Overijssel. Deze gemeenschappen zijn belangrijk voor de identiteit van Overijssel en daarom is het noodzakelijk dat de voorzieningen in en rondom de dorpen van voldoende kwaliteit blijven.

Er moeten voldoende betaalbare woningen zijn, goed onderwijs, bibliotheken, goede gezondheidszorg en dit moet voor iedereen bereikbaar zijn middels openbaar vervoer. Dorpen en streken moeten voor iedereen leefbaar zijn en hiervoor is veel nodig.

Hiervoor is een actieve steun van de provincie noodzakelijk en hier wil ik mij graag sterk voor maken.