Woonprotest

Door Annemieke Wissink op 16 september 2021

Op 12 september kwamen ongeveer 15.000 mensen bijeen in het Westerpark in Amsterdam om te protesteren. Er waren mensen uit heel Nederland, van alle leeftijden en allerlei komaf. Eén van die mensen was ik. Met een groepje PvdA’ers uit Hengelo en Enschede togen we naar Amsterdam om te protesteren voor een grondrecht: het recht om te wonen.

We zitten midden in een gigantische woningcrisis. Gewone mensen hebben nauwelijks kans op een betaalbare huur- of koopwoning. Bijna 20% van de huurders heeft moeite elke maand de huur te betalen. Volgens het Nibud betalen ongeveer 800.000 mensen een veel te hoge huur in verhouding tot hun inkomen. Honderdduizenden mensen staan jarenlang op de jarenlange wachtlijst voor een sociale huurwoning. Ongeveer 900.000 20- tot 35-jarigen wonen noodgedwongen nog bij hun ouders, omdat ze simpelweg geen betaalbare woning kunnen vinden. En het meest schrijnende: het aantal daklozen groeit hard. De afgelopen 10 jaar verdubbelde het aantal geregistreerde daklozen naar ongeveer 40.000. Al deze problemen worden nog elke dag groter. Want de prijs van een koopwoning groeit gemiddeld 16 procent per jaar. Starters zijn dus met het jaar fors slechter af.

Dit is geen natuurverschijnsel. Het is het gevolg van falend woonbeleid. De huurmarkt is geliberaliseerd. Huurregulering en huurbescherming zijn afgezwakt, tijdelijke huurcontracten zijn mogelijk geworden en huren mogen sneller worden verhoogd. Daarnaast krijgen beleggers alle ruimte en betalen pandjesprinsen geen inkomstenbelasting over de huur die ze vangen.

Daar komt bij dat de sociale huursector systematisch is afgebouwd, waardoor het aantal sociale huurwoningen is afgenomen. En als finale klap wordt woningbezit gestimuleerd en gesubsidieerd, onder andere met de hypotheekrenteaftrek en de jubelton (de belastingvrije schenking die ouders aan hun kinderen mogen doen voor de aanschaf van een woning). Dat drijft de prijzen op en vergroot de kansenongelijkheid op de markt.

Het kan en moet anders. Woonbeleid moet gericht zijn op voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen in Nederland. We moeten het onmogelijk maken dat parasitaire beleggers woningen opkopen en voor woekerprijzen verhuren. Het mag niet zo zijn dat bepaalde wijken en steden alleen voor de rijken zijn en dat alle andere mensen worden verbannen door sloop en onbetaalbare woningprijzen.

Wonen is geen markt, wonen is een recht!  Daarom was ik in Amsterdam, daarom waren we met zovelen in Amsterdam. En dit protest is pas net begonnen. Sluit je aan!

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink