Overijssel wil komende jaren ruim 40.000 woningen sneller gaan bouwen

Door Annemieke Wissink op 30 september 2022

Overijssel wil de komende jaren in snel tempo in ieder geval 42.300 woningen bouwen. Een groot deel van de nieuwe woningen betreft betaalbare huur en koop. Ook worden flexwoningen gebouwd. Dit aanbod doet Overijssel namens alle gemeenten, corporaties en bouwers aan het Rijk.

De provincie Overijssel heeft de ambitie om voor 2030 60.000 huizen te bouwen. Dit is begin 2021 vastgelegd in regionale woonagenda’s voor Twente en West-Overijssel. Het aantal van 42.300 moet nu versneld worden gerealiseerd. Hiervoor wil de provincie onder andere gebruik maken van innoverende concepten in de woningbouw. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor de lokale vraag, de ruimtelijke kwaliteit en ook duurzaamheid.

Regionale woondeals

In oktober dit jaar beslist de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, of het aantal nieuw te bouwen woningen per provincie voldoende is. De ondertekening van de provinciale biedingen staat gepland op 13 oktober.  Vervolgens worden in de regionale woondeals de aantallen doorvertaald naar regio’s en gekoppeld aan locaties.

Randvoorwaarden

Het aanbod vindt wel plaats onder een aantal randvoorwaarden – voldoende stikstofruimte, cofinanciering voor projecten, ondersteuning van gemeenten en versoepeling van planprocedures – voor het realiseren van deze ambitie.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink