Versnelling Overijsselse woningbouw dankzij bijdrage Rijk

Door Annemieke Wissink op 24 juni 2022

Minister Harbers en De Jonge hebben 83,9 miljoen euro beschikbaar gesteld, waardoor in Overijssel ruim 5.700 woningen versneld gebouwd kunnen worden. Het betreft vijf stadsprojecten: centrumkwadraat Enschede, Spoorzone Zwolle, Stadshart Zwolle, Spoorzone Almelo en Enschede Cromhoff.  

“De woningnood is ongekend hoog” zegt Annemieke Wissink. “De huizenprijzen blijven stijgen, en het is voor steeds meer mensen onmogelijk om een fijn betaalbaar huis te vinden. Bij de verkiezingen van 2019 was het bouwen van meer betaalbare huizen onze absolute prioriteit. Het is fijn om te zien dat straks ook daadwerkelijk de schop in de grond gaat.”

Binnen drie tot vijf jaar bouwen 

Het Rijk heeft wel een aantal voorwaarden gesteld aan het subsidiegeld: zo moet de helft van de gebouwde huizen voldoende betaalbaar zijn. In deze categorie vallen sociale huurwoningen, huurwoningen vanaf de sociale huurgrens (max € 1.000 per maand) en koopwoningen tot aan de NHG grens (€ 355.000). Daarnaast moet een gemeente binnen drie tot vijf jaar met de bouw van de huizen starten en speelt er een bereikbaarheids- of mobiliteitsvraagstuk. Ook moeten gemeenten zelf ook fors investeren in de woningprojecten.

“Die grens mag wat ons betreft nog flink omlaag,” zegt Wissink. “Want je kunt je afvragen hoe betaalbaar 3,5 ton nou echt is voor starters, of voor mensen met een kleine beurs. Wij willen dat er voor iedereen een fijn huis gebouwd wordt, en we roepen de gemeentes op om binnen hun bouwprojecten woningen te realiseren die ook bijvoorbeeld starters en mensen met een klein pensioen zich kunnen veroorloven.”

Verbeteren infrastructuur 

Zo wordt de subsidie in Almelo (4,5 miljoen) ingezet voor de eerste fase van de spoorzone met 280 huizen. De bijdrage wordt onder meer gebruikt voor slimme mobiliteitsoplossingen.

In Enschede wordt de subsidie (20,5 miljoen) geïnvesteerd in de Spoorzone Hengelo – Enschede, deelgebied centrumkwadraat. Hier moeten 1.750 nieuwe huizen komen. De bijdrage wordt ingezet voor een mobiliteitshub, het busstation en de fietssnelweg F35. Voor Cromhoff (5,7 miljoen) gaat het om de bouw van 500 huizen. En met de bijdrage worden fietsverbindingen verbeterd, de aanleg van een ontsluitingsweg mogelijk gemaakt en het waternetwerk aangepast.

In Zwolle landt het grootste deel van de Rijksbijdrage (2x 26,6 miljoen). Zwolle wordt door het rijk gezien als prioritair gebied voor woningbouw. In de Spoorzone worden 1.640 huizen gebouwd. In het Stadshart 1.610 huizen. Ruim zeventig procent valt in de categorie ‘betaalbaar’. De subsidie wordt ingezet om de wegenstructuur te verbeteren, zoals het aanpassen van de Koggetunnel ende aansluiting met de IJsselallee, herinrichting Veerallee en de singels en de aanleg van een mobiliteitshub.

Tweede ronde projecten 

Eerder slaagde een aantal Overijsselse gemeenten er ook al in om subsidie van het Rijk binnen te halen (WBI-regeling). Ze kregen daarbij hulp van de provincie. Gedeputeerde Monique van Haaf hoopt dat later dit jaar ook andere Overijsselse projecten in aanmerking komen voor Rijksgeld. “Die bijdrage is hard nodig om de enorme woningtekorten versneld op te lossen. Een aantal projecten in Deventer, Kampen, Hardenberg, Hengelo, Almelo en Zwolle maakt nog kans op een bijdrage in de tweede ronde dit najaar.”

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink