Door op 18 oktober 2013

Uitnodiging: bijeenkomst duurzame energie en de PvdA

Duurzame energie is beter voor het milieu, onuitputtelijk, en goed voor de economie. Het nieuwe energieakkoord streeft daarom naar 16% duurzame energie in 2020. Maar dat is slechts een eerste stap. De PvdA wil naar 100% duurzame energie in 2050. Deze ambities zijn niet nieuw; we dragen ze al langer uit. De praktijk is echter weerbarstig: het aandeel duurzame energie stijgt slechts met zeer kleine stapjes en hoogstwaarschijnlijk halen we ook ons provinciale doel (20% in 2020) bij lange na niet.

De provincie heeft, mede op aandringen van de PvdA, een energiefonds ingesteld. Daarin zitten 250 miljoen euro voor ondersteuning van energiebesparende maatregelen (isoleren huurwoningen, 100 miljoen en vernieuwingen in energieproductie, 150 miljoen). Het is zaak dat die middelen goed worden ingezet, maar tegelijkertijd zien we dat niet alle initiatieven op draagvlak kunnen rekenen: geen windmolens in mijn tuin, geen landbouwgrond voor zonnecellen, geen biovergisters in de regio, etc.

De kernvraag die dan opdoemt luidt: hoe gaan we het wél doen?

Veel afdelingen werken nu aan hun verkiezingsprogramma voor 2014, en ook de Statenfractie kijkt al vooruit naar de provinciale verkiezingen van 2015. Kortom, een goed moment om dit vraagstuk bij de horens te vatten.

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdagochtend 9 november met elkaar hierover in gesprek te gaan, en samen te zoeken naar kansen en oplossingen. Aan de hand van succesvolle voorbeelden en ervaringen op lokale en regionale schalen pellen we de energiediscussie af en zoeken we samen naar een houdbaar PvdA-geluid. De Statenfractie probeert ook de energiewoordvoerder in de Tweede Kamer hierbij te betrekken.

Wij vragen u uw deelname vooraf per email te melden bij Lennart Rietman (lnrietman@gmail.com).

Patricia Wiebinga en Peter Hermans
Woordvoerders energie Statenfractie Overijssel

Locatie:
Het Centrum
Constantijnstraat 7a
7442 MC NIJVERDAL

Wanneer:
Zaterdag 9 november 2013, van 9 tot 11 uur (voorafgaand aan de gewestelijke vergadering van de PvdA)