Door op 28 april 2014

Trein van Hengelo naar Bielefeld dankzij de PvdA

Er gaat een trein rijden tussen Hengelo en Bieleveld in Duitsland. Een motie van PvdA-Statenlid Dick Buursink om jaarlijks €400.000 bij te dragen aan de exploitatie van de lijn is unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Daarmee is de financiering van de nieuwe grensoverschrijdende treinverbinding voor de komende vijftien jaar geregeld.

Overijssel is niet de enige partij die investeert in de lijn. De Regio Twente draagt vier ton bij en de rijksoverheid investeert vijf ton per jaar. Bovendien steken Duitse overheden ruim een miljoen euro per jaar in de lijn. De stoptrein gaat eind 2017 dagelijks éénmaal per uur rijden.

Buursink: “Toen ik samen met collega’s vroeg om bij het besluit over de op te heffen grenslandlijn te kijken of strekken van de lijn nieuwe kansen zou kunnen bieden had ik eerlijk gezegd een verbinding Rheine – BadBentheim – Oldenzaal – Hengelo voor ogen. Dat leek mij een kansrijke lijn, vergelijkbaar met de lijn Enschede – Dortmund. Mijn vraag was dan ook om deze mogelijkheid te verkennen.

Onze Duitse buren in Niedersaksen en Nordrheinwestfalen bleken bezig te zijn met het opnieuw aanbesteden van de verbinding Bieleveld – Rheine en vonden het een mooie optie om deze verbinding te strekken richting Hengelo. Dat was een voor ons verrassende ontwikkeling, en tegelijkertijd een enorme kans. En als we die kans niet nu grepen zou het vijftien jaar duren voordat de lijn opnieuw werd aanbesteed.

Over het reizigers-potentieel is discussie mogelijk. Als wethouder in Enschede heb ik de heropening van Enschede – Gronau-Munster voorbereid. Volgens sommigen was dat geldverspilling, maar nu blijkt het zo’n beetje de best renderende grensoverschrijdende stoptreinverbinding in Nederland te zijn. Daarvan heb ik geleerd dat reizigersopbrengsten zich moeilijk laten voorspellen.

Ik heb er ook van geleerd dat een ‘simpele’ spoorlijn economisch grote potenties aan kan boren. Zo is bijvoorbeeld het aantal Duitse studenten bij Saxion en aan de Universiteit Twente fors toegenomen. De concerten in de muziek-theaterzaal worden door veel Duitsers uit de grensstreek bezocht. De detailhandel in Enschede leeft deels van de Duitse consument en werken in Duitsland of omgekeerd wordt door een spoorverbinding voor veel mensen gemakkelijker. Grenzen worden minder zichtbaar en de internationale oriëntatie van Overijssel, en Twente in het bijzonder, wordt hiermee bevestigd.

Vier ton blijft veel geld, ook gezien de op handen zijnde ombouw van het OV. Maar de PvdA is van mening dat Overijssel deze kans om de verbinding met Duitsland te vinden moet pakken.”