22 september 2014

Tevreden met Europese steun voor bouwvakkers

Dit artikel verscheen eerder op paultang.pvda.nl.

Het Europees parlement heeft woensdag in Straatsburg ingestemd met toekenning van €1,6 miljoen, bedoeld om 475 ontslagen werknemers uit de bouwsector in Gelderland en Overijssel weer aan het werk te krijgen.

Als onderhandelaar namens het Europees Parlement ben ik tevreden: het is goed nieuws dat deze Gelderse en Overijsselse werknemers op praktische steun kunnen rekenen bij het vinden van een nieuwe baan.

Het nu vrijgemaakte geld zal onder meer worden ingezet voor hulp bij het zoeken naar werk, opleiding en herscholing, outplacementdiensten en het opzetten van een zogenaamde mobiliteitspool. Deze mensen werkten in de bouw en hebben buiten hun schuld hun werk verloren. Op eigen kracht een nieuwe baan zoeken is dan een uitdaging, vooral in deze tijd waarin de bouwsector in de hoek zit waar de klappen vallen. De huizenbouw in Nederland staat al lange tijd onder druk. Tussen 2008 en 2013 is de nieuwbouw in heel het land enorm teruggelopen. In Gelderland en Overijssel was er in die periode sprake van een daling van respectievelijk 7841 en 2625 in het aantal nieuwbouwhuizen.

Gelukkig is er in het Europees Parlement brede steun voor het uitgangspunt dat mensen niet aan lot mogen worden overgelaten. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te verlenen aan werknemers die lijden onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandel. Jaarlijks is er maximaal €150 miljoen beschikbaar. De regio heeft het initiatief genomen: Europa kan middelen ter beschikking stellen, maar de ondersteuning wordt lokaal en dichtbij georganiseerd. Zo moet het!