Statenleden bezorgd over onveilige situatie rond veevoerfabriek Markelo

Door Annemieke Wissink op 20 december 2021

Statenleden Annemieke Wissink (PvdA) en Dinand Leferink (VVD) reageren bezorgd op de onveilige situatie rond veevoerfabriek ABZ Diervoeding in Markelo. Volgens berichten in Tubantia en Maarkelsnieuws is de omgeving van de fabriek mogelijk blootgesteld aan de gevaarlijke stof mierenzuur. Mierenzuur kan bij huidcontact brandwonden veroorzaken. Ook bij inademing is de stof schadelijk. Op het terrein van ABZ Diervoeding staat een bovengrondse opslagtank met 30 ton van dit zuur.

“Dit incident maakt voor ons nogmaals duidelijk dat fabrieken als deze niet in dorpskernen thuishoren,” vinden de Statenleden. Leferink en Wissink stelden eerder vragen over verplaatsing van de veevoerfabriek. Op hun verzoek werkt de provincie aan een haalbaarheidsonderzoek van verplaatsing van fabrieken uit dorpen.

Overlast

“We begrijpen dat de locatie van ABZ historisch zo gegroeid is, maar het is verre van ideaal dat een grote veevoerfabriek midden tussen de huizen staat,” vinden de twee Statenleden. “Omwonenden hebben last van stank, geluid, grote vrachtwagens… En nu blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen niet aan de eisen voldoet. Dit moeten we gewoon niet meer willen. Daarom ook de oproep in onze  motie van 2020 voor onderzoek door de HMO. Dat onderzoek heeft overigens niet alleen betrekking op Markelo, maar alle Overijsselse kernen waar soortgelijke fabrieken staan. Wat in Markelo is gebeurd zou ook in andere kernen kunnen plaatsvinden”, aldus de beide Statenleden.

Inmiddels heeft ABZ Diervoeding de tank met mierenzuur geleegd. Dat gebeurde nadat de gemeente had laten weten een dwangsom van 20.000 euro op te eisen, omdat de opslag volgens de omgevingsdienst niet voldeed aan de voorschriften. De gemeente wil het liefst dat de opslag wordt verplaatst naar een plek die meer centraal op het terrein ligt. Dat kost 200.000 euro.

Veiligheid

“De veiligheid van omwonenden is natuurlijk enorm belangrijk” zeggen Wissink en Leferink van die investering. “Maar ergens is het toch zuur geld. Met dit geld wordt er verbouwd in een fabriek die eigenlijk gewoon helemaal verplaatst moet worden, naar een plek waar de ondernemer kan ondernemen en omwonenden geen last meer hebben.”

Onderzoek

Medio januari 2022 publiceert de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) de uitkomst van het onderzoek naar de haalbaarheid voor het verplaatsen van veevoederfabrieken in Overijssel.

 

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink