Door op 19 september 2013

Schaliegas? Liever niet!

De provinciale staten van Overijssel hebben een door de PvdA samen met GroenLinks en D66 opgestelde motie aangenomen waarin gedeputeerde staten opgeroepen worden zich te verzetten tegen (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas in de provincie. GS moeten volgens de motie “alle mogelijke politieke en juridische instrumenten inzetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen”.

Overijssel heeft zichzelf ambitieuze doelstellingen gesteld op het gebied van hernieuwbare energie, doelstellingen die de PvdA onderschrijft. De winning van niet-duurzaam schaliegas zou deze ambities alleen maar in de wielen lopen. Bovendien bestaan er grote zorgen over de negatieve gevolgen voor het milieu die boring naar schaliegas kan hebben op bijvoorbeeld de waterwinning, en is de PvdA Overijssel van mening dat sprake is van een gebrek aan draagvlak voor dit soort boringen onder de bevolking.

Het lijkt erop dat de regering deze mening deelt. Minister Henk Kamp van Economische Zaken vindt dat lokale bestuurders en bewoners beter betrokken moeten worden bij eventuele winning van schaliegas. Kamp heeft bovendien op woensdag 18 september in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet voorlopig nog geen besluit over proefboringen naar schaliegas zal nemen. De minister wil eerst een onderzoek naar proefboorlocaties afwachten. De conclusies van dat onderzoek zullen naar verwachting nog anderhalf jaar op zich laten wachten.

PvdA-Tweede Kamerlid Jan Vos noemt het besluit van de minister in een interview op op Radio 1 verstandig, maar denkt dat de partij ook over anderhalf jaar tegen proefboringen zal stemmen. “De PvdA is er niet van overtuigd dat er schoon en veilig kan worden geboord. Ik voorzie ook niet dat we over anderhalf jaar wel zullen zeggen dat het schoon en veilig kan.”