Door op 18 september 2013

PvdA wil oplossing voor ‘veetransport’ studenten naar Deltion

De PvdA vraagt aandacht voor het ‘veetransport’ van studenten die ‘s ochtends per bus naar het Deltion College in Zwolle reizen. PvdA-Statenlid Dick Buursink gaf afgelopen maandag een gastcollege over de democratie en de rol van de provincie en werd daar door de studenten op dit brandende punt aangesproken.

De MBO-studenten betalen de volle prijs voor het openbaar vervoer om vervolgens als haringen in een ton in een bus gepropt te worden. Duizenden studenten moeten dagelijks van het station naar het Deltion College vervoerd worden, en de capaciteit en de kwaliteit die daarvoor door Syntus wordt ingezet is volgens de studenten “ver onder de maat”. De provincie is opdrachtgever van het OV in de kop van Overijssel en daarom eindverantwoordelijk. De PvdA vraagt de gedeputeerde om zelf eens tussen acht en negen ‘s ochtends kennis te gaan nemen van de gang van zaken op de buslijnen richting Deltion, en om voor dit ‘veetransport’ een snelle en passende oplossing te vinden.

Bovendien vraagt de PvdA zich af waarom in een provincie die voorop wil lopen met glasvezel en technische innovatie er nog steeds geen wifi beschikbaar is in Overijsselse bussen zoals dat in bijvoorbeeld Zeeland word georganiseerd.