Door Tijs de Bree op 13 juli 2015

PvdA stelt vragen over afwijzing subsidieaanvraag GA Eagles

De PvdA Overijssel stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het afwijzen van een subsidieaanvraag door voetbalclub GA Eagles uit Deventer.

De Eagles wilden gebruik maken van de provinciale regeling ‘het verhaal van Overijssel’, bedoeld om historisch erfgoed te bewaren, te beleven en zichtbaar te houden. De provincie wees de aanvraag voor het opknappen van een stadionmuur en lichtmasten echter af. Van de 37 subsidieverzoeken eindigde de club op de 36e plek.

Publieksbereik

De PvdA wil inzicht in de scores van alle 37 aanvragen en uitleg over de redenering waarmee de beoordelingscommissie de aanvraag van de Eagles afwees. Volgens berichtgeving in De Stentor zou het project bijvoorbeeld niet genoeg publiek bereiken. “Dat klinkt wat wonderlijk, we hebben het toch over een stadion met een capaciteit van meer dan achtduizend mensen,” vindt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree.

“De provincie schrijft in haar motivatie ook dat het plafond van de subsidieregeling is bereikt,” zegt De Bree. “Er zit dus geen geld meer in de pot. Dat zien wij vaker, en betekent wat ons betreft dat de regeling succesvol is. Jammer genoeg betekent het ook dat goede projecten buiten de boot vallen. En dat terwijl de provincie elders juist geld overhoudt. We zijn dan ook benieuwd of GS misschien bereid zijn extra middelen in te zetten om die projecten als nog te realiseren.”

Restauratie van erfgoed

De PvdA pleitte al eerder voor meer aandacht voor het opknappen van Overijssels erfgoed. “Wat ons betreft is het opkalefateren van monumentale gebouwen in Overijssel bij uitstek manier om twee vliegen in één klap te laten slaan,” aldus De Bree. “Prachtige gebouwen die de provincie smoel geven blijven behouden en mensen die nu werkloos thuis zitten komen aan een baan.”

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree