Pas op de plaats voor vliegveld Twente

Door Annemieke Wissink op 3 juni 2021

Het gaat niet goed met Twente Airport en de Technology Base, het bedrijventerrein dat op het terrein van voormalig militair vliegbasis wordt ontwikkeld. De vestiging van bedrijven en de daarbij behorende werkgelegenheid blijft jaar na jaar achter bij de ambitie. Vliegveld Twente lijdt al jaren verlies, vorig jaar zelfs meer dan een miljoen en Technology Base doet het met een tekort van bijna 850 duizend euro niet veel beter. Dit verlies moet door de aandeelhouders, de Provincie Overijssel en de gemeente Enschede, worden opgebracht. Dat kan zo niet langer.

Er is kosten noch moeite gespaard om van de ontwikkeling van dit terrein een groot succes te maken. Er zijn ambitieuze plannen uitgewerkt en er is fors geĆÆnvesteerd. De geplande woningbouw is een succes en er is een prachtig natuurgebied ontwikkeld. Alleen de economische ontwikkeling blijft fors achter, wat leidt tot flinke verliezen en te weinig werkgelegenheid.

Pas op de plaats

Dit vraagt om herbezinning. Zijn de plannen misschien te ambitieus? Is de huidige koers wel realistisch en houdbaar? Wij hebben daar hele grote vraagtekens bij. Daarom zijn we blij met de kritische houding van Gedeputeerde Staten. Het provinciebestuur heeft namelijk aangegeven een al geplande evaluatie naar voren te halen. We moeten de ontwikkelingen grondig tegen het licht houden. We willen weten wat er misgaat zodat we het in de toekomst beter kunnen doen.

Voor nu is het belangrijk om een pas op de plaats te maken. Wij willen niet doorgaan met investeren van maatschappelijk geld terwijl de resultaten achter blijven. Daarom hebben we Provinciale Staten gevraagd om een principiƫle uitspraak te doen bij de behandeling van de jaarstukken van Technology Base. Wij vonden het tijd dat Provinciale Staten, als vertegenwoordiger van de inwoners en beheerder van het maatschappelijk geld, een streep in het zand trekt. Dat we per direct niet meer willen investeren voordat er een nieuwe realistische koers is vastgesteld voor het gebied. Gelukkig kon deze oproep rekenen op steun van een meerderheid van de Staten. Hiermee hebben we een helder signaal afgegeven aan het bestuur en de directie van Technology Base en aan onze inwoners.

De motie die we indienden met ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en de Fractie Mooi Overijssel kreeg brede steun van de Staten.

 

Nieuwe koers

We hebben een nieuwe koers nodig voor vliegveld Twente. Daarbij zijn er voor ons geen taboes. Is een vliegveld een meerwaarde voor de werkgelegenheid en economie in Twente? Misschien zijn er juist kansen om er een energielandschap van te maken, of is er ruimte voor extra woningbouw en kunnen we daarmee tegemoet komen aan de grote vraag naar betaalbare woningen in het gebied? Vliegbasis Twenthe is een uniek en prachtig stuk Twente. Het is onze opgave om een nieuwe koers te vinden die het best aansluit bij de uitdagingen waar we in Twente voor staan.

 

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink