15 september 2013

PvdA stelt dienstauto’s provincie ter discussie

De PvdA-fractie Overijssel stelt samen met haar collega’s van de SP schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over het gebruik van dienstauto’s door leden van het college. Aanleiding is de recente aankondiging door de provincie Noord Holland dat denkt €400.000 aan kosten te kunnen besparen door het gebruik van dienstauto’s te beperken. De PvdA vindt soberheid en doelmatigheid in deze tijden van bezuinigingen een lovenswaardig en essentieel streven, en is dan ook zeer benieuwd of in Overijssel wellicht gelijke kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.

De PvdA begrijpt dat dienstauto’s soms noodzakelijk kunnen zijn om het college haar taken op een doelmatige manier te laten uitvoeren, maar vraagt zich desalniettemin af of er wellicht een efficiëntieslag te maken valt door bijvoorbeeld het aantal dienstauto’s terug te brengen, of door in specifieke situaties gebruik te maken van openbaar vervoer. Om in deze mogelijkheden inzicht te verkrijgen vragen de PvdA en de SP samen het college onder meer om een overzicht van alle vervoerkosten gemaakt door collegeleden van GS sinds 2007 uitgesplitst naar de individuele leden van het college, en om inzichtelijk te maken hoe dat kostenplaatje er in de toekomst uit zou komen te zien als meer gebruik zou worden gemaakt van het openbaar alternatief.