Door op 6 juli 2014

PvdA Overijssel stelt vragen over ‘mannenclub’ Twente Board

De samenstelling van de Economic Development Board Twente is te eenzijdig en geen afspiegeling van de samenleving. Dat stelt PvdA-Statenlid René Tenkink. Hij sluit zich daarmee aan bij kritiek van staatssecretaris Sharon Dijksma op het ontbreken van vrouwen in de Twente Board die afgelopen vrijdag van start ging.

De Economic Development Board Twente bestaat uit topmensen uit het openbaar bestuur, bedrijfsleven en onderwijs en heeft als belangrijkste taak het stimuleren van de werkgelegenheid in Twente. Ze bestaat op dit moment uit tien mannen. Staatssecretaris Dijksma noemt het “archaïsch” en “niet van deze tijd” dat geen Twentse topvrouwen deel uitmaken van deze organisatie.

“Inderdaad opvallend en verbazingwekkend,” volgens Tenkink, die naar aanleiding van de ophef schriftelijke vragen stelt aan het college van gedeputeerden van Overijssel. De provincie is in de Twente Board vertegenwoordigd door gedeputeerde Theo Rietkerk. “Een instelling die zo’n belangrijke taak heeft als het terugdringen van de hoge werkloosheid in Twente zou er goed aan doen een afspiegeling van de samenleving te zijn. Er zijn legio buitengewoon getalenteerde Twentse topvrouwen die actief zijn in de samenleving en geschikt zouden zijn voor de Twente Board. Wij horen graag van de gedeputeerde waarom zij desondanks niet van de partij zijn.”

De PvdA Overijssel verwacht dat gedeputeerde staten op korte termijn concrete actie ondernemen om dit “recht te zetten”.