Door Tijs de Bree op 30 oktober 2015

Provincie zet samen schouders onder vluchtelingenvraagstuk

Vluchtelingen als ‘nieuwe noabers’ welkom heten in Overijssel, dat willen een groot aantal politieke en maatschappelijke organisaties en bedrijven in Overijssel. Want in Overijssel staat saamhorigheid hoog in het vaandel, zo blijkt uit de talrijke lokale initiatieven om vluchtelingen op te vangen en te ondersteunen. Om de ideeën en initiatieven uit de Overijsselse samenleving optimaal te bundelen en benutten moet er een ‘Marktplaats voor Noaberschap’ komen.

Vanuit de provinciale politiek is het initiatief genomen door de PvdA met steun en bijdragen van de ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, VVD, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de SGP (samen goed voor 42 van de 47 zetels). In de Statenvergadering van 11 november 2015 wordt het plan formeel aangeboden door een delegatie van initiatiefnemers en ondersteunende partijen.

‘Nieuwe noabers’

In het plan trekt de provincie samen op met gemeenten en maatschappelijke organisaties als kerken, scholen, vrijwilligers- en natuurverenigingen. Door bundeling van ideeën en initiatieven uit de Overijsselse samenleving kan de opvang en begeleiding van vluchtelingen praktisch, doelmatig en solidair worden opgepakt.

Concreet gaat het dan om het coördineren, spreiden van activiteiten en initiatieven en het afstemmen van vraag en aanbod, zoals:

Aan de slag in natuur en landschap

Vrijwilligers en vluchtelingen gaan samen aan de slag in het landschap. Zoals het onderhouden van houtwallen of het trekken van boompjes op de hei, een initiatief van Landschap Overijssel samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Lezen, luisteren en leren

De Nederlandse taal leren of als kind luisteren naar typisch Nederlandse sprookjes die worden voorgelezen. Een aanbod van Saxion Hogescholen, Deltion College, vrijwilligers van het Humanistisch Verbond en Rijnbrink als partner voor bibliotheken.

Beleef Overijssel met sport en spelen

Lekker sporten, spelen en lekker ravotten op een natuurspeelplaats. Zo zorgen het ROC van Twente, AOC de Groene Welle en Natuurmonumenten voor een gezonde kennismaking met het mooie Overijsselse landschap en de natuur.

Platform van kerken in Overijssel

Kerken in Overijssel hebben een fijnmazige vrijwilligersstructuur. Het Platform van Kerken in Overijssel zet dat lokaal gewortelde netwerk in om het ‘nieuwe noaberschap’ te ondersteunen.

Ondernemend Overijssel helpt

De belangenvereniging van recreatieondernemers in Overijssel (RECRON) gaat kijken wat voor mogelijkheden haar leden hebben om een vakantieaanbod voor kinderen samen te stellen. VNO-NCW maakt samen met haar leden werk van sociaaleconomische integratie. Daarnaast zien ondernemers kansen om de vakkennis van vluchtelingen te scannen. Een andere uitdaging waar VNO-NCW graag aan bij wil dragen is snel en efficiënt bouwen van huisvesting.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree