Door op 20 oktober 2014

Overijssel en de steden

Het kabinet heeft de intentie de potentie van steden weer hoog op de agenda te zetten. Zoals het kabinet het verwoordt:

“De ambitie van de Agenda Stad is om Nederlandse steden in de wereldtop te laten meedoen, de vitaliteit en veerkracht ervan te vergroten en ervoor te zorgen dat steden ook in de toekomst een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsklimaat hebben om in te wonen, werken en leven. Dat kan door de verschillende, samenhangende thema’s te agenderen, innoveren en vooral door samen te werken en kennis en ervaring uit te wisselen.”

Al lange tijd zet de PvdA Statenfractie de positie van onze steden op de agenda. De trend is dat de daar aanwezige ‘massa’ de beste kansen biedt voor een versterking van de positie van Overijssel. Helaas heeft de regerende coalitie in Zwolle vooral een overvloed aan volksvertegenwoordigers uit de kleinere gemeenten. Tot overmaat van ramp is het specifieke, door PvdA gedeputeerden geïnitieerde (en door hen getrokken) Grote Steden Beleid, als ‘niet relevant’ door de zittende coalitie beëindigd.

Hoe dom kan je zijn om jezelf daarmee als plattelands provincie buiten spel te zetten. We waren onder leiding van gedeputeerde Jan Kristen in 2003 de eerste provincie die juist kansen zag in betrokkenheid van de provincie. Ik heb zelf ook 4 jaren hartstochtelijk bepleit voor investeren in de kracht van de steden. In cultuur, leefbaarheid, kwaliteit. De nieuwbouw van de Fundatie in Zwolle, investeren in vernieuwende cultuurfestivals, in beter functionerende wijken die er niet zo best voor stonden, kortom in aantrekkelijker steden. Waar mensen graag willen wonen en waar, door de aanwezigheid van een goed opgeleide bevolking bedrijven ook willen zitten.

Toch maar weer aan denken als er in maart a.s. gekozen moet worden.