Door op 9 september 2014

Op weg naar verkiezingen

“And the first one now, will later be last. For the times they are a-changin’!” (Bob Dylan)

Het komt niet zo vaak voor op zaterdag, maar vandaag stap ik om zeven uur uit mijn bed. Het wordt een PvdA-zaterdag. Eerst zal ik mij met de ‘schrijfgroep’ buigen over een nieuwe concept voor het PvdA verkiezingsprogramma. En vanmiddag is er een ingelast overleg met een paar andere partijen over het schieten van ganzen: een desastreus beleidsvoorstel van CDA gedeputeerde Maij – daarover een andere keer meer.

Ik hoor u denken: verkiezingsprogramma? Onze gemeenteraad zit er net en we likken nog onze wonden van de uitslag. Dat is waar. Maar wij sorteren al voor op de Statenverkiezingen van maart 2015. Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn.

Nog voor de zomervakantie hebben wij als schrijfgroep, met benen op tafel, nagedacht over het programma. Daarbij stond een aantal vragen centraal. Over het proces: leggen we een ei voor de gewestelijke vergadering, of laten we iedereen meteen meedenken? Over de vorm: maken we een kort programma op hoofdlijnen (twee pagina’s met drie speerpunten) – of een epistel over alle kerntaken van de provincie? Over de inhoud: baseren we ons op gisteren, of gooien we het roer om voor morgen?

We doen het anders, was onze conclusie. We werken in drie rondes naar een nieuw programma. En na elke ronde gooien we de vensters open. We delen ons product (via internet), we organiseren discussies en we nodigen organisaties uit om te reageren. Het resultaat van deze keuze is ongelofelijk inspirerend en leuk! Wij worden overspoeld met mails en suggesties, met regionale wensenlijstjes, met de oproep om ons te beperken tot drie hoofdpunten en met lange lijsten aandachtspunten die ontbreken. We puzzelen nog met de eindvorm, maar daar komen we wel uit. Enthousiasmerend is dat het mogelijk blijkt om de grote denkkracht in ons gewest te mobiliseren. Prachtig.

Belangrijker dan vorm en proces is natuurlijk de inhoud van ons program. Waar staat de PvdA voor in de provincie? Ik kan u gerust stellen: wij staan onverkort voor onze sociaaldemocratische waarden. Wij gaan voor werk en economische structuurversterking. Wij gaan voor een leefbaar en duurzaam Overijssel – ook voor volgende generaties. En wij gaan voor een provincie die op een andere en betere manier samenwerkt met partners. Wij stellen de maatschappelijke opgaven centraal, niet de provinciale beleidsgrenzen (gaan we er wel of niet over). Wij willen als provincie een stap vooruit zetten. Immers, Overijssel van gisteren komt morgen niet terug. Leegloop van het platteland zal doorzetten. Economie via internet ook. Evenals concurrentie vanuit het buitenland en vergrijzing. Dit vraagt andere vormen van innovatie, groei van het MKB en ruimte voor ondernemen. Een VVD-programma? – nee zeker niet. De Rode Ondernemers hebben een uitstekende visie op sociaal ondernemen, die als denklijn in ons programma landt. Net als nieuwe denklijnen over verkeer en vervoer, cultuur, steden en dorpen en nog veel meer.

Bent u nu benieuwd wat we met de provincie willen? Mis dan de volgende kans niet! Binnenkort mailt de gewestelijk secretaris een volgende versie rond voor inbreng.