Door op 27 januari 2015

Onderzoek naar opslag afvalwater in Twentse bodem noodzakelijk

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de risico’s van het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. Dat is de mening van de PvdA Overijssel.

“We hebben als provincie de plicht verantwoord met onze ondergrond om te gaan,” vindt PvdA-Statenlid Patricia Wiebinga. “De PvdA maakt zich, samen met alle omwonenden, grote zorgen over de gevolgen voor de maatschappij en het milieu in het geval van een lekkage.” Zeker nu die lekkages zich ook met enige regelmaat daadwerkelijk lijken voor te doen.

Onafhankelijk onderzoek

In december eisten Provinciale Staten al unaniem een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s die kleven aan afvalwaterinjectie in de bodem van Overijssel. Minister Kamp van Economische Zaken weigert tot nu toe echter een onderzoek in te stellen.

“De provincie heeft op dit moment veel te weinig grip op wat er in Twente gebeurt. Het is zaak een helder en eerlijk beeld te krijgen van de risico’s van de ondergrondse opslag van afvalwater, en hoe de betrokken partijen met die risico’s denken om te gaan,” vindt Wiebinga. “Zijn de gevaren bij nader inzien toch te groot, dan moet je deze vorm van afvalwateropslag simpelweg niet willen.”

Uit berichtgeving van de NOS blijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid zeer kritisch op de manier waarop het ministerie van Economische Zaken, gaswinningsbedrijf NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen met de veiligheid lijken omgegaan. “Veiligheidsrisico’s voor burgers werden niet onderkend,” concludeert de Onderzoeksraad.