Door op 27 mei 2014

Nu geen onomkeerbare stappen zetten in gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente

De PvdA Overijssel roept Gedeputeerde Staten in een motie op om pas op de plaats te maken in de gebiedsontwikkeling van de Luchthaven Twente.

In haar brief van 10 mei constateren Gedeputeerde Staten dat zij niet kunnen voldoen aan eerder door Provinciale Staten gestelde kaders voor de ontwikkeling van de Twentse luchthaven. Dat betekent dat het onmogelijk is binnen de afgesproken termijn een commerciële burgerluchthaven te realiseren. Vliegen vóór eind 2014 blijkt niet haalbaar.

De PvdA Overijssel is van mening dat met die conclusie Provinciale Staten nu weer aan zet zijn. “Een commerciële burgerluchthaven gaat er niet komen en moet er ook niet komen. De Europese Commissie zal zeer waarschijnlijk oordelen dat er sprake is van ontoelaatbare staatssteun,” stelt PvdA-Statenlid Wim Dalhuisen. “Dat betekent voor ons dat nu niet blindelings kan worden doorontwikkeld alsof er niets aan de hand is en het allemaal wel goed zal komen. Dit is het moment voor een kritische reflectie, en daarbij moeten Provinciale Staten het voortouw nemen.”

De PvdA roept Gedeputeerde Staten daarom tijdens de Statenvergadering van 28 mei in een motie op om nu geen onomkeerbare stappen te zetten in de ontwikkeling van het luchthavengebied. In plaats daarvan zouden GS een startnotitie moeten opstellen op grond waarvan PS een weloverwogen nieuwe keuze voor het gebied kan maken. “Een nieuwe keuze die past bij de nieuwe situatie,” vindt Dalhuisen.

Uitgangspunten voor die startnotitie zouden moeten zijn: de realisatie van werkgelegenheid, aansluiting bij het huidige karakter van het gebied, de ontwikkeling van de geplande EHS en oog voor de natuurwaarden van het gebied. Ook is het van groot belang dat omliggende gemeenten participeren in de vormgeving van de toekomst van het gebied.