Kwaliteit drinkwater in gevaar door bodemverontreiniging

Door Niels van der Hoorn op 17 september 2019

Foto door Laree Umbah via Pixabay

Schoon en veilig drinkwater vormt de basis voor ons bestaan. We drinken het, douchen ermee, bereiden ons voedsel erin en draaien er de vaatwasser mee. Het is zo gewoon dat we er soms niet bij stilstaan. Maar de kwaliteit van ons drinkwater is in gevaar. Industriële stoffen, mest en medicijnresten bedreigen de kwaliteit van het water en daarmee de kwaliteit van ons leven. We moeten zuiniger omgaan met onze bodem. Bijvoorbeeld door vervuiling aan de bron aan te pakken.

Winning van drinkwater

Drinkwater wordt gewonnen door het oppompen van grondwater en inname van oppervlaktewater. Oppervlaktewater vind je meer in de kustgebieden, hierdoor bevat het vaak ook een hoger zoutgehalte en meer verontreinigingen die meer zuivering noodzakelijk maken. Grondwater is hoofdzakelijk regenwater gemengd met oppervlaktewater en heeft relatief minder zuivering nodig. In juni presenteerde de Rekenkamer Oost Nederland een rapport waarin zij aangeven dat een aantal punten in Overijssel de kwaliteit van grondwater onvoldoende gewaarborgd is. Dit is erg zorgelijk en in de commissie hebben we hier al een aantal vragen over gesteld.

Wat doet dat met onze grond

Doordat oppervlaktewater steeds meer vervuild raakt door medicijnresten, landbouw en chemische stoffen moet zuiveringsinstallaties steeds harder werken met chemicaliën om het water weer schoon te krijgen zodat wij het kunnen gebruiken. Daarnaast kan de winning van grondwater ook bijdragen aan de daling van de grondwaterspiegel en daardoor bijdrage aan verdroging van bijvoorbeeld natuurgebieden. Om al die redenen is het belangrijk om zuinig met ons water om te gaan.

Aan de slag

Daarom wil ik de komende jaren met iedere partij aan de slag gaan om de kwaliteit van ons drinkwater te verbeteren en hiermee efficiënter om te gaan. Wat mij betreft gebeurt dat aan de voorkant. Door vervuiling bij de bron aan te pakken voorkomen we dat zuiveringsinstallaties harder moeten werken om het water te zuiveren. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door medicijnresten op een andere manier te verwerken, mest en chemische stoffen op een betere manier op te slaan en meer te handhaven op illegale activiteiten.

Niels van der Hoorn

Niels van der Hoorn

Mijn naam is Niels van der Hoorn. Ik ben 27 jaar en woon in Zwolle. In het dagelijks leven werk ik als juridisch adviseur bij verschillende gemeenten. Vanaf jongs af aan ben ik al betrokken bij wat er speelt in de maatschappij. Zo vond ik als leerling al dat jongeren betrokken moesten worden bij het

Meer over Niels van der Hoorn