Door Zafer Aydogdu op 15 september 2014

Kom naar de zorgbijeenkomst op 27 september!

De Nederlandse zorg beweegt. Verantwoordelijkheden die van oudsher bij rijk of provincies lagen worden overgedragen naar gemeentes, en daarbij wordt flink bezuinigd. De veranderingen lijken ongrijpbaar en dat leidt tot veel ongerustheid. Is dit het einde van de verzorgingsstaat? Hebben we straks als cliënt nog iets te zeggen over onze zorg?

Wat gebeurt er nu precies en wat zijn de gevolgen voor onze samenleving?

Hoe gaan we om met ongewenste gevolgen als massaontslagen? Betekenen de toegenomen zorgtaken dat de vrouwenemancipatie afbrokkelt, en kunnen we mensen wel verplichten tot deelname aan de participatiesamenleving? En wat zijn nu de kansen? Een meer betrokken samenleving, meer participatie van mensen met een beperking, meer inspraak op lokaal niveau? In hoeverre vallen de veranderingen te rijmen met het gedachtegoed van de PvdA?

Daarover organiseren we een regionale bijeenkomst.

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk (woordvoerder langdurige zorg, AWBZ, PGB en WMO) en de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar (o.a. Zorg en WMO) gaan met u in gesprek over deze decentralisatiedilemma’s. Ook zullen experts aanwezig zijn om problemen aan de kaak te stellen en uw vragen te beantwoorden.

Graag nodigen we u uit op zaterdag 27 september, van 12:00 tot 16:00. We starten met een lichte lunch, waarna Otwin van Dijk het startschot geeft.

Voor de organisatie is het prettig te weten op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen. Graag vernemen we daarom van uw komst. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar zwolle.pvda@gmail.com. U ontvangt dan van ons een bevestiging, en later de locatie (naar alle waarschijnlijk in Zwolle).

Zafer Aydogdu

Zafer Aydogdu

Ik wil voor Overijssel werken aan een tolerante samenleving waarin voor iedereen plaats is. En waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft. Een provincie waarin autochtonen en allochtonen op een vreedzame, plezierige en gelijkwaardige manier  met elkaar omgaan. De afgelopen periode was ik als portefeuillehouder verantwoordelijk voor cultuur, integratie, en sociaal flankerend beleid.

Meer over Zafer Aydogdu